“Програма USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”

new_rada_lzi

З осені 2014 року Лабораторія законодавчих ініціатив у складі консорціуму українських неурядових організацій долучилася до виконання Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”.

14440972_1361302427230562_7283459092920148507_n


Метою Програми РАДА є сприяння становленню відповідального, підзвітного і демократичного представницького органу – Парламенту України – шляхом:

  • сприяння народним депутатам України в їх зусиллях із налагодження ефективної системи співпраці з виборцями і підвищення якості виконання їх представницьких повноважень;
  • сприяння поширенню ініціатив громадянської освіти і моніторингу діяльності як Верховної Ради України, так і народних депутатів України, з метою покращення їх підзвітності виборцям;
  • сприяння становленню незалежної законодавчої гілки влади у системі органів державної влади України шляхом підвищення ефективності чинних парламентських процедур.

Серед частин програми, які знаходяться у відповідальності Лабораторії можна відзначити наступні:

  • Town Hall Meetings – унікальний для України формат проведення консультацій з громадськістю. За допомогою інноваційних технологій максимізується ефективність кооперації місцевої влади, народних депутатів, громадського сектору та інших зацікавлених стейкхолдерів задля вирішення проблем місцевого або всеукраїнського маштабу.
  • Підготовка Policy Papers та Info Briefs за стандартами кращих європейських парламентів, інформаційний та аналітичний супровід законотворчої діяльності народних депутатів.
  • Часопис «Парламент» – теорія та практика українського парламентаризму під однією обкладинкою.
  • Shadow Reports – доповіді громадських експертів щодо стану виконання та оцінки ефективності державної політики в певній галузі під час комітетських слуханнях або під час спільних круглих столів. Посилення контрольної функції комітетів ВРУ.
  • Парламентські читання – щорічна міжнародна конференція, яка створює середовище для молодих науковців розкрити свій потенціал аналізу та прогнозування тенденцій парламентаризму в Україні