Влада і громадськість

ПОШУК МІСЦЯ І РОЛІ УРЯДУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Лабораторією законодавчих ініціатив підготовлені матеріали до круглого столу “ПОШУК МІСЦЯ І РОЛІ УРЯДУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ”, в яких висвітлено аналіз, а також основні відмінності між законопроектами…

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

Завершено роботу над дослідженням, що присвячене проблемам правового регулювання процесу взаємодії громадськості та органів державної влади у процесі законотворення. Основну увагу приділено створенню системного розуміння ключових форм участі громадськості у…

ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ПОСТАЧАЛЬНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ. ПОЛІПШЕННЯ УМОВ УЧАСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 1)

Вступ Реферат Розділ 1. Еволюція засад надання соціальних послуг недержавними організаціями Розділ 2. Аналіз досліджень кількісного та якісного складу недержавних організацій в Україні Розділ 3. Нормативно-правові аспекти діяльності та надання…

ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПЛАНУВАННІ ТА НАДАННІ ПОСЛУГ: ЯК ПІДВИЩИТИ РОЛЬ НДО ТА ЗРОБИТИ ЇХНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНІШОЮ (ЧАСТИНА 2)

Лабораторією законодавчих ініціатив спільно із Проектом «Сприяння реформі соціальних послуг в Україні» здійснено дослідження, який охоплює питання законодавчих та податкових аспектів діяльності недержавних організацій у контексті реформи соціальних послуг в…

THE INTERFACE BETWEEN NGO LAGISLATIVE FRAMEWORKS AND TAXATION POLICY IN THE CONTEXT OF REFORMING SOCIAL SERVICES IN UKRAINE. PERCEPTIONS OF SOCIAL SERVICE PRACTITIONERS OF NGO PARTICIPATION IN SERVICE PLANNING AND DELIVERY: LESSONS FOR ENHANCED ROLED AND EFFECTIVENESS (PART II)

The Agency for Legislative Initiatives and the Project “Facilitating Reform of Social Services in Ukraine” have made a research that envelops the issues the interface between NGO legislative frameworks and…

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ (за січень–грудень 2004 року)

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) За оперативними даними, у 2004р. порівняно з 2003р. реальний валовий внутрішній продукт становив 112,0%. Зміни реального ВВП (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)…

РОЛЬ ЦВК У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ ПРОЗОРОСТІ, ПІДЗВІТНОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ

У даному дослідженні проаналізовано ефективність функціонування Центральної виборчої комісії у сфері забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян та інформування суспільства про результати такої діяльності. На підставі аналізу нормативно-правової основи…

ЧИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОРГАН У ГАЛУЗІ МІГРАЦІЇ?

Сьогодні в українському політичному та експертному середовищі активно дискутуються питання, пов’язані з національною міграційною політикою нашої держави. Вірніше буде сказати з її відсутністю. Оскільки за весь час свого існування Україна…

До питання про участь громадських організацій у спостереженні за виборчим процесом

Питання про форми участі громадських організацій у виборчому процесі відноситься до розряду дискусійних не лише в Україні, але і за її межами. Дискутується, зокрема, проблема доцільності залучення громадських організацій у…

Одеса-Броди: концесія чи прихована приватизація?

Пристрасті навколо реверсу-аверсу нафтопроводу “Одеса-Броди” перейшли в обговорення передачі “стратегічної труби” в концесію. Але концесійна тематика не обмежується пошуком чи вгадуванням потенційного інвестора, який погодиться взяти в довгострокову (від 10…