Парламентський розвиток

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Залучення громадян до законодавчого процесу – основоположний принцип представницької демократії, курс на розбудову якої був проголошений від часів здобуття незалежності України. В останні роки проблема забезпечення участі громадськості в процесі…

СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Лабораторія законодавчих ініціатив підготувала другий аналітичний огляд в межах проекту Вестмінстерської фундації за демократію «Підвищення ефективності українського парламентаризму» («Developing Recommendations for the Improvement of Ukrainian Parliamentarism»). Цього разу він присвячений…

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Лабораторія законодавчих ініціатив в межах проекту Вестмінстерської фундації за демократію «Підвищення ефективності українського парламентаризму» («Developing Recommendations for the Improvement of Ukrainian Parliamentarism») підготувала аналітичний огляд на тему:«Парламентський контроль: проблеми та…

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Дослідження присвячене аналізу особливостей законодавчого регулювання та світової практики боротьби з корупцією, а також виробленню рекомендацій щодо цих питань для України. Воно містить чотири тематичні блоки, які стосуються: фінансування політичних…

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Зовнішнє тестування – одна з найбільш поширених у світі та ефективних систем оцінки навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. У…

СЛІДЧІ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Лабораторією законодавчих ініціатив було здійснене дослідження «Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями удосконалення». В цьому дослідженні розкривається сутність, історія та місце слідчих органів парламенту в політичній системі…

ДЕПУТАТСЬКІ ПРИВІЛЕЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Експертами Лабораторії законодавчих ініціатив проведено дослідження „Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для України”, в якому розкриваються теоретичні питання парламентських привілей, розглядається парламентський індемнітет та імунітет, фінансово-матеріальне забезпечення членів парламенту,…

СТАТУС ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА МЕЖІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

На розгляді парламенту перебуває два законопроекти, спрямовані на вирішення проблеми визначення статусу опозиції Обидва проекти відрізняються один від одного як за межами, так і змістом правового регулювання і потребують ґрунтовного…