Парламентський розвиток

ІМУНІТЕТИ ВИБОРНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В контексті ухвалення Верховною Радою України в першому читанні закону про зміни до Конституції щодо скасування недоторканності депутатів та президента Лабораторія законодавчих ініціатив підготувала аналітичний огляд європейского та вітчизняного законодавства…

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО АПАРАТУ

Апарат Верховної Ради – допоміжний орган парламенту, що здійснює його організаційне, інформаційне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення. З огляду на такі функції, ефективність Апарату є важливим фактором, що впливає на…

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Залучення громадян до законодавчого процесу – основоположний принцип представницької демократії, курс на розбудову якої був проголошений від часів здобуття незалежності України. В останні роки проблема забезпечення участі громадськості в процесі…

СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Лабораторія законодавчих ініціатив підготувала другий аналітичний огляд в межах проекту Вестмінстерської фундації за демократію «Підвищення ефективності українського парламентаризму» («Developing Recommendations for the Improvement of Ukrainian Parliamentarism»). Цього разу він присвячений…

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Лабораторія законодавчих ініціатив в межах проекту Вестмінстерської фундації за демократію «Підвищення ефективності українського парламентаризму» («Developing Recommendations for the Improvement of Ukrainian Parliamentarism») підготувала аналітичний огляд на тему:«Парламентський контроль: проблеми та…

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Дослідження присвячене аналізу особливостей законодавчого регулювання та світової практики боротьби з корупцією, а також виробленню рекомендацій щодо цих питань для України. Воно містить чотири тематичні блоки, які стосуються: фінансування політичних…

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Зовнішнє тестування – одна з найбільш поширених у світі та ефективних систем оцінки навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. У…

СЛІДЧІ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Лабораторією законодавчих ініціатив було здійснене дослідження «Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями удосконалення». В цьому дослідженні розкривається сутність, історія та місце слідчих органів парламенту в політичній системі…