Євроінтеграція

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ: ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Процеси глобалізації у світі та поширення концепції вільної торгівлі викликали потребу в узгодженні та уніфікації процедур і вимог, що застосовуються до товарів і послуг та транскордонної торгівлі ними. Зазначена вище…

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Початок активної фази процесу інституційного забезпечення адаптації законодавства в Україні припадає на період після набуття чинності УПС, тобто після 1 березня 1998 року. До цього адаптація законодавства не була складовою…

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ Й НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Проблема участі громадськості в процесі формування та реалізації державної політики України сьогодні обговорюється надзвичайно активно. Особливого розмаху цей процес набув після «помаранчевої революції», в успішному результаті якої громадськість відіграла найбільш…

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕҐРАЦІЯ УКРАЇНИ: ОЦІНКА В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Протягом останніх семи років Україна активно декларує свої євроінтеґраційні наміри. Однак реальний поступ у цьому напрямі досі не такий відчутний, як того хотілося б більшості українських громадян. Спробуймо проаналізувати перспективи…

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ступінь інтегрованості України з Європейським Союзом Передусім слід визначитися, як глибоко Україна інтеґрувалася до ЄС за 7 років, відколи євроінтеґрацію було проголошено головним державним пріоритетом. Для цього потрібно згадати ступені…

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Протягом історії свого формування інституційні механізми європейської інтеграції України пройшли декілька етапів. Перший етап тривав від моменту прийняття Декларації про державний суверенітет до набуття чинності Угодою про партнерство і співробітництво…

ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

Загальна характеристика Плану дій Україна-ЄС 21 лютого 2005 року в рамках засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС підписано двосторонній План дій (ПД) з трирічним терміном дії. Фактично укладення…

ЩОДО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО БЛОКУ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміна влади в Україні істотним чином вплинула на очікування багатьох у сфері зовнішньої політики. Не є таємницею, що прихід на найвищі посади в державі команди В. Ющенка мав сприяти активізації…

ДВОСТОРОННІЙ ПЛАН ДІЙ ЧИ НОВЕ “ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ” ДЛЯ УКРАЇНИ

Головним двостороннім документом, який регулює відносини нашої держави з Євросоюзом, є Угода про партнерство і співробітництво (УПС), укладена 1994 року. УПС розрахована на 10 років з можливістю щорічної пролонгації. Вона…

ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СПІВТОВАРИСТВАМИ ТА ЇХ ДЕРЖАВАМИ – ЧЛЕНАМИ ТА УКРАЇНОЮ (УПС)

Підписання 1994 року Угоди про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами та Україною (УПС) поклало початок тісним відносинам між нашою державою та, без сумніву, найпотужнішою…