Тендер на надання послуг організації та проведення соціологічного опитування в рамках проекту “Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС”

ЗАМОВНИК

Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (ГО “ЛЗІ”)

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: Юридична адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04070 Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 45-47-49, оф. 404, м. Київ, Україна, 04071

Email: info@parliament.org.ua

Підстава для проведення тендеру: Наказ Виконавчої директорки ЛЗІ від 16.05.2023 р. № 1-16/05/23, протокол Тендерного комітету ЛЗІ від 17.05.2023 р. № 1-17/05/23.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Найменування: Послуги організації та проведення соціологічного опитування в рамках проекту “Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС”.

Обсяг надання послуг: 1 соціологічне опитування згідно методології.

Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): Україна, травень – липень 2023 р. включно, починаючи з дати підписання договору на надання послуг.

Проєкт, в рамках реалізації якого здійснюється закупівля: “Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС”, що фінансується Європейською Комісією.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/ЦЬ ТЕНДЕРУ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Вимоги до кваліфікації та досвіду: Надавач/ка послуг (відповідна/і особа/і з числа персоналу надавача послуг – у разі якщо тендерна пропозиція подається юридичною особою) повинен/на/ні:

 • мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим технічним завданням (КВЕД-2010: 72.20 або/та 73.20);
 • мати підтверджений досвід проведення не менше трьох опитувань загальноукраїнського рівня та/або серед громадян/ок України, які перебувають за кордоном, із соціогуманітарної тематики, з вибіркою не менше 1000 респондентів/ок;
 • мати персонал, достатній для проведення інтерв’ю та створення бази даних визначеного формату згідно їх результатів, у визначених обсягах та вказаний строк;
 • відмінно володіти українською, англійською, російською (інтерв’юери) мовами;
 • мати досвід надання послуг для організацій громадянського суспільства чи проектів міжнародної технічної допомоги;
 • розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • потенційний/а надавач(ка) послуг повинен/на, разом із заявкою на участь у тендері, подати документи та резюме / портфоліо, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам.

Вимоги щодо цінностей: Надавач/ка послуг повинен/на поділяти цінності ГО «ЛЗІ» (що відображається  у договорі про надання послуг):

 • дотримуватися вимог, спрямованих на досягнення, врахування та забезпечення реалізації екологічного компоненту під час надання послуг;
 • дотримуватися принципів та вимог національного законодавства у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації у всіх її проявах;
 • висловлювати беззаперечну нетерпимість до будь-яких проявів корупції чи хабарництва;
 • гарантувати, що він/вона не здійснюватиме жодної співпраці з юридичними та фізичними особами, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,  окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей або такими, що здійснюють свою діяльність на вказаних територіях, або особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до правоздатності та репутації:

 • не проведення ліквідації учасника/ці тендеру – юридичної особи та відсутність рішення суду про визнання учасника закупівлі – юридичної особи, приватного підприємця банкрутом;
 • відсутність за два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, судових рішень про розірвання з учасником/цею тендеру договорів, контрактів;
 • відсутність судових рішень або поточних судових процесів щодо стягнення заборгованості з учасника/ці.

Документи, що необхідно подати з пропозицією:

 • заповнена форма заявки на участь у тендері (згідно додатку до цього Оголошення);
 • для юридичних осіб: копії установчих документів (у чинній редакції), витяг з ЄДР, завірені у встановленому порядку копію наказу/протоколу про призначення керівника/ці, а у разі, якщо на підписання договору від імені юридичної особи уповноважена інша особа – нотаріально посвідчену довіреність на здійснення такого правочину. Підписання за результатами тендеру договору іншою уповноваженою особою можливе лише на підставі витягу з Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, на дату підписання договору, що засвідчує дійсність вказаної вище довіреності; для фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, витяг з Реєстру платників єдиного податку;
 • довідка про відкриття рахунку/ів у банку;
 • довідку про взяття на облік платника податків;
 • витяг з Реєстру платників ПДВ (у разі реєстрації платником ПДВ);
 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника/ці закупівлі (у разі необхідності);
 • документи, матеріали або їх копії, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці (за наявності);
 • інші документи, які учасник/ця тендеру вважає за необхідне подати.

У разі участі у тендері декількох юридичних осіб, фізичних осіб або декількох суб’єктів підприємницької діяльності, які виступають на боці одного/ієї учасника/ці закупівлі, до заявки на участь у тендері додається угода про співпрацю або меморандум, укладені на термін не менше терміну дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасника(ця)ми якого є зазначені особи. У такому разі наведені вище документи і відомості подаються щодо кожної юридичної особи та/або ФОП, що виступають на стороні одного/ієї учасника/ці закупівлі

Мова, якою повинні бути складені документи тендерної пропозиції: Українська.

У разі подання учасником/цею тендеру документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці, такі документи можуть подаватися українською або англійською мовою. Документи, складені іншими мовами, повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, а переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку.

УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

Безготівковий розрахунок. Оплата згідно з умовами договору.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Спосіб і строк подання: На електронну адресу tender@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер соцопитування ЄК”), до 18 год. 00 хв. 24.05.2023 р.

Кінцевий строк подання запитів щодо роз’яснення положень цього Оголошення: До 18 год. 00 хв. 21.05.2023 р.

Місце, дата і час розкриття поданих пропозицій та засідання Тендерного комітету для оцінки поданих пропозицій: Опрацювання поданих пропозицій – в електронному вигляді 25.05.2023 р. Засідання Тендерного комітету – не пізніше 26.05.2023 р.

Критерії оцінювання пропозицій Тендерним комітетом:

 • умови взаєморозрахунків: від 0 до 10 балів;
 • кваліфікація персоналу / експерта/ки: від 0 до 20 балів;
 • попередній досвід постачальника/ці: від 0 до 30 балів;
 • ціна послуг: від 0 до 40 балів.
 • Загальна оцінка пропозиції: від 0 до 100 балів
 • Мінімально достатня загальна оцінка – 80 балів.

Строк, протягом якого повинен бути укладений та підписаний договір із переможцем/жицею тендеру: Протягом десяти робочих днів із дня погодження протоколу про визнання переможця/иці тендеру Виконавчою директоркою ЛЗІ.

Інформація про істотні умови договору з переможцем/ицею тендеру: Додається до оголошення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, УПОВНОВАЖЕНУ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВ’ЯЗОК З УЧАСНИКА(ЦЯ)МИ ТЕНДЕРУ

ПІБ, посада: Егерт Олександра Володимирівна, Генеральний менеджер.

Email: tender@parliament.org.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

До оголошення прикріплені додатки:

Додаток 1: Технічне завдання

Додаток 2: Форма заявки на участь у тендері

Додаток 3: Проєкт договору на надання послуг