Тендер на надання послуг створення аналітично-публіцистичних матеріалів за запитом Замовника

ЗАМОВНИК

Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (ГО “ЛЗІ”)

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: Юридична адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04070 Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 45-47-49, оф. 404, м. Київ, Україна, 04071

Email: info@parliament.org.ua

Підстава для проведення тендеру: Наказ В.о. Виконавчої директорки ГО “ЛЗІ” від 09.03.2023 р. № 1-09/03/23, протокол Тендерного комітету ГО “ЛЗІ” від 10.03.2023 р. № 1-10/03/23.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Найменування: Послуги створення аналітично-публіцистичних матеріалів за запитом Замовника.

Обсяг надання послуг: До 500 годин.

Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): Україна, квітень 2023 р. – березень 2024 р. включно, починаючи з дати підписання договору на надання послуг.

Проєкт, в рамках реалізації якого здійснюється закупівля: “Лабораторія законодавчих ініціатив 2021 – 2023”, що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida).

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/ЦЬ ТЕНДЕРУ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Вимоги до кваліфікації та досвіду: Надавач/ка послуг (відповідна/і особа/і з числа персоналу надавача послуг – у разі якщо тендерна пропозиція подається юридичною особою) повинен/на/ні:

 • мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим Технічним завданням (КВЕД: 90.03. Наявність одночасно КВЕД 74.20 є перевагою);
 • бути зареєстрованим/ою як фізична особа-підприємець 3-ї групи;
 • мати повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра) соціогуманітарного спрямування (журналістика, політологія, соціологія, право (пріоритетні)), однак можуть розглядатися й інші спеціальності;
 • відмінно володіти українською та англійською мовами;
 • мати підтверджений досвід незалежної журналістської діяльності, створення в її рамках аналітично-публіцистичних матеріалів соціальної, соціогуманітарної, соціально-економічної, суспільно-політичної тематики, не менше двох років;
 • розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • досвід надання послуг для організацій громадянського суспільства чи проектів міжнародної технічної допомоги є перевагою;
 • потенційний/а надавач/ка послуг повинен/на, разом із заявкою на участь у тендері, подати документи та резюме/портфоліо, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам.

Вимоги щодо цінностей: Надавач/ка послуг повинен/на поділяти цінності ГО «ЛЗІ» (що відображається  у договорі про надання послуг):

 • дотримуватися вимог, спрямованих на досягнення, врахування та забезпечення реалізації екологічного компоненту під час надання послуг;
 • дотримуватися принципів та вимог національного законодавства у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації у всіх її проявах;
 • висловлювати беззаперечну нетерпимість до будь-яких проявів корупції чи хабарництва;
 • гарантувати, що він/вона не здійснюватиме жодної співпраці з юридичними та фізичними особами, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,  окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей або такими, що здійснюють свою діяльність на вказаних територіях, або особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до правоздатності та репутації:

 • не проведення ліквідації учасника/ці тендеру – юридичної особи та відсутність рішення суду про визнання учасника закупівлі – юридичної особи, приватного підприємця банкрутом;
 • відсутність за два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, судових рішень про розірвання з учасником/цею тендеру договорів, контрактів;
 • відсутність судових рішень або поточних судових процесів щодо стягнення заборгованості з учасника/ці.

Документи, що необхідно подати з пропозицією:

 • заповнена форма заявки на участь у тендері (згідно додатку до цього Оголошення);
 • для фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, витяг з Реєстру платників єдиного податку;
 • довідка про відкриття рахунку/ів у банку;
 • витяг з Реєстру платників ПДВ (у разі реєстрації платником ПДВ);
 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника/ці закупівлі (у разі необхідності);
 • документи, матеріали або їх копії, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці;
 • інші документи, які учасник/ця тендеру вважає за необхідне подати.

Мова, якою повинні бути складені документи тендерної пропозиції: Українська.

У разі подання учасником/цею тендеру документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці, такі документи можуть подаватися українською або англійською мовою. Документи, складені іншими мовами, повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, а переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку.

УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

Безготівковий розрахунок. Оплата згідно умов договору.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Спосіб і строк подання: На електронну адресу tender@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер аналітично-публіцистичні матеріали”), до 18 год. 00 хв. 20.03.2023 р.

Кінцевий строк подання запитів щодо роз’яснення положень цього Оголошення: До 18 год. 00 хв. 17.03.2023 р.

Місце, дата і час розкриття поданих пропозицій та засідання Тендерного комітету для оцінки поданих пропозицій: Опрацювання поданих пропозицій – в електронному вигляді 21.03.2023 р. Засідання Тендерного комітету – не пізніше 23.03.2023 р.

Критерії оцінювання пропозицій Тендерним комітетом:

 • умови взаєморозрахунків: від 0 до 10 балів;
 • кваліфікація персоналу / експерта/ки: від 0 до 20 балів;
 • попередній досвід постачальника/ці: від 0 до 30 балів;
 • ціна послуг (грн / год.): від 0 до 40 балів.
 • Загальна оцінка пропозиції: від 0 до 100 балів

Строк, протягом якого повинен бути укладений та підписаний договір із переможцем/жицею тендеру: Протягом десяти робочих днів із дня погодження протоколу про визнання переможця/иці тендеру Виконавчою директоркою ГО “ЛЗІ”.

Інформація про істотні умови договору з переможцем/ицею тендеру: Додається до оголошення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, УПОВНОВАЖЕНУ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВ’ЯЗОК З УЧАСНИКА(ЦЯ)МИ ТЕНДЕРУ

ПІБ, посада: Вахтель Катерина Володимирівна, Секретар Тендерного комітету

Email: tender@parliament.org.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

До оголошення прикріплені додатки:

Додаток 1: Технічне завдання

Додаток 2: Форма заявки на участь у тендері

Додаток 3: Проєкт договору на надання послуг