Тендер на надання послуг Експерта_ки з проведення поглиблених інтерв’ю проєкту “Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС”

ЗАМОВНИК

Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (ГО “ЛЗІ”)

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: Юридична адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04070 Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 45-47-49, оф. 404, м. Київ, Україна, 04071

Email: info@parliament.org.ua

Підстава для проведення тендеру: Наказ Виконавчої директорки ГО “ЛЗІ” від 05.12.2022 р. № 1-05/12/22, протокол Тендерного комітету ГО “ЛЗІ” від 06.12.2022 р. № 1-06/12/22.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Найменування: Послуги Експерта_ки з проведення поглиблених інтерв’ю проєкту “Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення України та готовності до ЄС”.

Обсяг надання послуг: до 750 людино-годин упродовж строку надання послуг.

Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): Україна, грудень 2022 р. – квітень 2023 р. включно, починаючи з дати підписання договору на надання послуг (див. також Технічне завдання, що додається до цього Оголошення).

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/ЦЬ ТЕНДЕРУ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Вимоги до кваліфікації та досвіду: Надавач/ка послуг (відповідна/і особа/і з числа персоналу надавача послуг – у разі якщо тендерна пропозиція подається юридичною особою) повинен/на/ні:

 • мати право на здійснення діяльності, передбаченої Технічним завданням (КВЕД: 72.20);
 • бути зареєстрованим_ою як фізична особа-підприємець 3-ї групи;
 • відмінно володіти українською та англійською мовами. Володіння іншими європейськими мовами є перевагою;
 • мати щонайменше трирічний підтверджений досвід проведення досліджень із застосуванням якісних методів;
 • мати глибоке розуміння якісних методів досліджень;
 • мати досвід надання подібних викладеним в основному завданні послуг: проведення поглиблених інтерв’ю та аналіз їх результатів;
 • досвід управління дослідницькими проектами є перевагою;
 • мати повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) соціогуманітарного спрямування (політологія, соціологія, державне управління, психологія, право (пріоритетні), однак можуть розглядатися й інші спеціальності;
 • розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, територіальної цілісності України;
 • знання законодавства ЄС є перевагою;
 • потенційний_а надавач(ка) послуг повинен_на, разом із заявкою на участь у тендері, подати документи та резюме, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам.

Вимоги щодо цінностей: Надавач/ка послуг повинен/на поділяти цінності ГО «ЛЗІ» (що відображається  у договорі про надання послуг):

 • дотримуватися вимог, спрямованих на досягнення, врахування та забезпечення реалізації екологічного компоненту під час надання послуг;
 • дотримуватися принципів та вимог національного законодавства у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації у всіх її проявах;
 • висловлювати беззаперечну нетерпимість до будь-яких проявів корупції чи хабарництва;
 • гарантувати, що він/вона не здійснюватиме жодної співпраці з юридичними та фізичними особами, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,  окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей або такими, що здійснюють свою діяльність на вказаних територіях, або особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до правоздатності та репутації:

 • не проведення ліквідації учасника/ці тендеру – юридичної особи та відсутність рішення суду про визнання учасника закупівлі – юридичної особи, приватного підприємця банкрутом;
 • відсутність за два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, судових рішень про розірвання з учасником/цею тендеру договорів, контрактів;
 • відсутність судових рішень або поточних судових процесів щодо стягнення заборгованості з учасника/ці.

У разі участі у тендері декількох юридичних осіб, фізичних осіб або декількох суб’єктів підприємницької діяльності, які виступають на боці одного учасника/ці закупівлі, до заявки на участь у тендері додається угода про співпрацю або меморандум, укладені на термін не менше терміну дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначені особи. У такому разі наведені нижче документи і відомості подаються щодо кожної юридичної особи та/або ФОП, що виступають на стороні одного учасника закупівлі.

Документи, що необхідно подати з пропозицією:

 • заповнена форма заявки на участь у тендері (згідно додатку до цього Оголошення);
 • для юридичних осіб: копії установчих документів (в чинній редакції), з додатком наявних змін; для ФОП: документи, що засвідчують ПІБ, паспортні дані, відомості про місце проживання, номер контактного телефону;
 • документ, що підтверджує реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до законодавства;
 • довідку про взяття на облік платника податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника закупівлі (у разі необхідності);
 • пропозицію з ціною по договору, або з ціною за одиницю послуги, інші пропозиції щодо умов виконання договору (у разі наявності останніх);
 • інші документи або їх копії документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці (за наявності);
 • банківські реквізити.

Мова, якою повинні бути складені документи тендерної пропозиції: Українська.

У разі подання учасником/цею тендеру документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці, такі документи можуть подаватися українською або англійською мовою. Документи, складені іншими мовами, повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, а переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку.

УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

Безготівковий розрахунок. Оплата згідно умов договору.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Спосіб і строк подання: На електронну адресу oe@parliament.org.ua, до 18 год. 00 хв. 14.12.2022 р., включно (з поміткою “Тендер Експерт з поглиблених інтерв’ю проекту ЄК”).

Кінцевий строк подання запитів щодо роз’яснення положень цього Оголошення: До 18 год. 00 хв. 14.12.2022 р. включно.

Місце, дата і час розкриття поданих пропозицій та засідання Тендерного комітету для оцінки поданих пропозицій: Опрацювання поданих пропозицій – в електронному вигляді  15.12.2022 р. Засідання Тендерного комітету – не пізніше 19.12.2022 р.

Критерії оцінювання пропозицій Тендерним комітетом:

 • умови взаєморозрахунків: від 0 до 10 балів;
 • кваліфікація персоналу / експерта/ки: від 0 до 20 балів;
 • попередній досвід постачальника/ці: від 0 до 30 балів;
 • ціна послуг (грн / люд.-год.): від 0 до 40 балів.
 • Загальна оцінка пропозиції: від 0 до 100 балів

Строк, протягом якого повинен бути укладений та підписаний договір із переможцем/жицею тендеру: Протягом п’яти робочих днів із дня погодження протоколу про визнання переможців тендеру Виконавчою директоркою ГО “ЛЗІ”.

Інформація про істотні умови договору з переможцем/ицею тендеру: Додається до оголошення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, УПОВНОВАЖЕНУ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВ’ЯЗОК З УЧАСНИКА(ЦЯ)МИ ТЕНДЕРУ

ПІБ, посада: Егерт Олександра Володимирівна, Генеральний менеджер

Email: oe@parliament.org.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

До оголошення прикріплені додатки:

Додаток 1: Технічне завдання

Додаток 2: Форма заявки на участь у тендері

Додаток 3: Проєкт договору на надання послуг