Тендер на надання послуг розробки дизайну та проведення дослідження про міжнародний досвід відновлення систем охорони здоров’я після завершення воєнних конфліктів на прикладі фокусних країн (у рамках проєкту “Підвищення якості рішень Уряду та місцевої влади для протидії пандемії COVID-19 та відновлення після неї”, що фінансується Міжнародним фондом “Відродження”)

ЗАМОВНИК

Повна назва: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (ГО “ЛЗІ”)

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: Юридична адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04070 Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 45-47-49, оф. 404, м. Київ, Україна, 04071

Email: info@parliament.org.ua

Підстава для проведення тендеру: Наказ Виконавчої директорки ГО “ЛЗІ” від 05.05.2022 р. № 1-05/05/22, протокол Тендерного комітету ГО “ЛЗІ” від 06.05.2022 р. № 1-06/05/22.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Найменування: Розробка дизайну та проведення дослідження про міжнародний досвід відновлення систем охорони здоров’я після завершення воєнних конфліктів на прикладі фокусних країн.

Обсяг надання послуг: до 90 людино-годин упродовж травня – липня 2022 р. (див. також Технічне завдання, що додається до цього Оголошення).

Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): Україна, травень – липень 2022 р. (див. також Технічне завдання, що додається до цього Оголошення).

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/ЦЬ ТЕНДЕРУ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Вимоги до кваліфікації та досвіду: Надавач/ка послуг (відповідна/і особа/і з числа персоналу надавача послуг – у разі якщо тендерна пропозиція подається юридичною особою) повинен/на/ні:

 • мати право на здійснення діяльності, передбаченої КВЕД-2010: клас 72.20;
 • відмінно володіти українською та англійською мовами;
 • розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, територіальної цілісності України;
 • мати досвід роботи у громадському секторі або проектах міжнародної технічної допомоги, або надання послуг для організацій громадянського суспільства чи проектів міжнародної технічної допомоги, не менше 2 років;
 • мати повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) соціогуманітарного спрямування (політологія, соціологія, державне управління, міжнародні відносини, право (пріоритетні), однак можуть розглядатися й інші спеціальності).

Вимоги щодо цінностей: Надавач/ка послуг повинен/на поділяти цінності ГО «ЛЗІ» (що відображається  у договорі про надання послуг):

 • дотримуватися вимог, спрямованих на досягнення, врахування та забезпечення реалізації екологічного компоненту під час надання послуг;
 • дотримуватися принципів та вимог національного законодавства у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації у всіх її проявах;
 • висловлювати беззаперечну нетерпимість до будь-яких проявів корупції чи хабарництва;
 • гарантувати, що він/вона не здійснюватиме жодної співпраці з юридичними та фізичними особами, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,  окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей або такими, що здійснюють свою діяльність на вказаних територіях, або особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вимоги до правоздатності та репутації:

 • не проведення ліквідації учасника/ці тендеру – юридичної особи та відсутність рішення суду про визнання учасника закупівлі – юридичної особи, приватного підприємця банкрутом;
 • відсутність за два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, судових рішень про розірвання з учасником/цею тендеру договорів, контрактів;
 • відсутність судових рішень або поточних судових процесів щодо стягнення заборгованості з учасника/ці.

У разі участі у тендері декількох юридичних осіб, фізичних осіб або декількох суб’єктів підприємницької діяльності, які виступають на боці одного учасника/ці закупівлі, до заявки на участь у тендері додається угода про співпрацю або меморандум, укладені на термін не менше терміну дії договору, що укладається за результатами тендеру, учасниками якого є зазначені особи. У такому разі наведені нижче документи і відомості подаються щодо кожної юридичної особи та/або ФОП, що виступають на стороні одного учасника закупівлі.

Документи, що необхідно подати з пропозицією:

 • заповнена форма заявки на участь у тендері (згідно додатку до цього Оголошення);
 • для юридичних осіб: копії установчих документів (в чинній редакції), з додатком наявних змін; для ФОП: документи, що засвідчують ПІБ, паспортні дані, відомості про місце проживання, номер контактного телефону;
 • документ, що підтверджує реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до законодавства;
 • довідку про взяття на облік платника податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника закупівлі (у разі необхідності);
 • пропозицію з ціною по договору, або з ціною за одиницю послуги, інші пропозиції щодо умов виконання договору (у разі наявності останніх);
 • інші документи або їх копії документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці (за наявності);
 • банківські реквізити.

Мова, якою повинні бути складені документи тендерної пропозиції: Українська.

У разі подання учасником/цею тендеру документів, що підтверджують кваліфікацію та/або досвід учасника/ці, такі документи можуть подаватися українською або англійською мовою. Документи, складені іншими мовами, повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, а переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку.

УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

Безготівковий розрахунок. Оплата згідно умов договору.

ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Спосіб і строк подання: На електронну адресу oe@parliament.org.ua, до 18 год. 00 хв. 18 травня 2022 р., включно

Кінцевий строк подання запитів щодо роз’яснення положень цього Оголошення: До 18 год. 00 хв. 13 травня 2022 р. включно.

Місце, дата і час розкриття поданих пропозицій та засідання Тендерного комітету для оцінки поданих пропозицій: Опрацювання поданих пропозицій – в електронному вигляді 19 травня 2022 р. Засідання Тендерного комітету – не пізніше 23 травня 2022 р. (онлайн)

Критерії оцінювання пропозицій Тендерним комітетом:

 • умови взаєморозрахунків: від 0 до 10 балів;
 • кваліфікація персоналу / експерта/ки: від 0 до 20 балів;
 • попередній досвід постачальника/ці: від 0 до 30 балів;
 • ціна послуг: від 0 до 40 балів.
 • Загальна оцінка пропозиції: від 0 до 100 балів.

Строк, протягом якого повинен бути укладений та підписаний договір із переможцем/жицею тендеру: Протягом п’яти робочих днів із дня затвердження заявки / бюджету донором проекту.

Інформація про істотні умови договору з переможцем/ицею тендеру: Додається до оголошення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, УПОВНОВАЖЕНУ ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВ’ЯЗОК З УЧАСНИКА(ЦЯ)МИ ТЕНДЕРУ

ПІБ, посада: Егерт Олександра Володимирівна, Генеральний менеджер

Email: oe@parliament.org.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

До оголошення прикріплені додатки:

Додаток 1: Технічне завдання

Додаток 2: Форма заявки на участь у тендері

Додаток 3: Проєкт договору на надання послуг