Тендер на надання послуг із підготовки підкастів в рамках проєкту «Підвищення якості рішень Уряду та місцевої влади для протидії пандемії COVID-19 та відновлення після неї»

ЗАМОВНИК

Повна назва: Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив»

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса:  Юридична адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Україна, 04070 Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 45-47-49, оф. 404, м. Київ, Україна, 04071

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Егерт Олександра Володимирівна (з 09 грудня по 17 грудня 2021р), oe@parliament.org.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі, кількість: Послуги із підготовки підкастів в рамках проєкту «Підвищення якості рішень Уряду та місцевої влади для протидії пандемії COVID-19 та відновлення після неї»

Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг): Україна, грудень 2021р. – червень 2022р.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

Тендер

ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Місце: На електронну поштову скриньку oe@parliament.org.ua

Термін подання пропозицій: 09 грудня – 17 грудня 2021 р.

Документи, що необхідно подати з пропозицією:

 • заповнену форму заявки на участь у закупівлі відповідно до вимог документації про закупівлю (Додаток 2);
 • копії установчих документів (в чинній редакції), з додатком наявних змін (для юр. осіб) або документи, що засвідчують ПІБ, номер контактного телефону, РНОКПП (для ФОП);
 • документ, що підтверджує реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до законодавства;
 • довідку про взяття на облік платника податків;
 • документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника закупівлі;
 • пропозицію з ціною по договору, або з ціною за одиницю послуги;
 • інші документи або копії документів, які підтверджують кваліфікацію Учасника/ів (за наявності);
 • банківські реквізити.

УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ:

Безготівковий розрахунок. Оплата згідно умов договору.

ПРИЄДНАННЯ ДО ЦІННОСТЕЙ ГО «ЛЗІ»
(відображено в договорі про надання послуг)

Надавач повинен поділяти цінності Лабораторії:

 • дотримуватися вимог, спрямованих на досягнення, врахування та забезпечення реалізації екологічного компоненту в усіх видах;
 • дотримуватися принципів та вимог національного законодавства у сфері забезпечення рівності та протидії дискримінації у всіх її проявах;
 • висловлювати беззаперечну нетерпимість до будь яких проявів корупції чи хабарництва;
 • гарантувати, що він не здійснюватиме жодної співпраці з юридичними та фізичними особами, зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей або такими, що здійснюють свою діяльність на вказаних територіях, або особами, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОВУ, ЯКОЮ ПОВИННО БУТИ СКЛАДЕНО ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ

 • Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Лабораторією, викладаються українською мовою.
 • Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що стосуються до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо Учасником, викладаються українською мовою.

У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) – засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Спосіб: Електронна поштова скринька

Дата: 20 грудня 2021 р.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

До оголошення прикріплені додатки:

Додаток 1: Технічне завдання

Додаток 2: Заявка на участь у тендері