Тендер на аудит фінансової звітності за проектом. Термін подачі заявок до 15 грудня 2021 року

Замовник: ГО «ЛЗІ»

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: офіс № 404, вул. Воздвиженська, буд. 45, м. Київ, Україна, 04071

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: генеральна менеджерка Егерт Олександра Володимирівна

Громадська органзація «Лабораторія законодавчих ініціатив» (тут і далі – Лабораторія) має намір замовити проведення аудиту для перевірки звітності за грантовим проектом. До участі у тендері запрошуються аудиторські фірми.

Аудиторська перевірка має бути проведена аудиторською фірмою (тут і далі – Аудитором) відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) в обсязі, зазначеному у цій тендерній пропозиції.

Предметом аудиту є перевірка фінансового звіту про використання грошових коштів за Грантовою угодою за період з 01 квітня 2021 по 31 березня 2022 р., профінансованим Посольством Швеції згідно з угодою №14512 «Підтримка Лабораторії законодавчих ініціатив 2021-2023».

Основним завданням аудиту є висловлення аудиторської думки щодо того, чи звіт спеціального призначення про надходження та використання грошових коштів за період з 01 квітня 2021 по 31 березня 2022 р., складений відповідно до затвердженого бюджету, відповідає вимогам Грантової угоди № 14512 і додатків до неї, а також відображений в системі бухгалтерського обліку Лабораторії.

Аудитор, який буде відібраний за результатом розгляду заявок, повинен:

 • Висловити незалежну аудиторську думку (МСА 800/805) про те, чи фінансовий звіт спеціального призначення про надходження та використання коштів, складений за період з 01 квітня 2021 року до 31 березня 2022 р., відповідає бюджету й умовам Грантової угоди з Посольством Швеції, підписаною 21 квітня 2021 року (включаючи всі зміни), та записам в системі бухгалтерського обліку Лабораторії.

Додатковим завданням аудиту, на основі узгоджених процедур Міжнародного стандарту супутніх послуг (МСА 4400), є проведення перевірки наступних аспектів:

 • Простежити, чи фінансовий звіт складено в такий спосіб, що дозволяє пряме порівняння його даних із даними останнього затвердженого бюджету.
 • Простежити та перевірити, чи фінансовий звіт розкриває інформацію про: а) фінансові результати за кожною статтею бюджету (із розкриттям і доходів, і витрат); б) курсові різниці; в) метод складання звіту та інші дані щодо суттєвих аспектів складання звіту.
 • Перевірити, чи систематизовано обліковуються витрати на оплату праці, а саме: а) перевірити наявність достатнього обсягу підтверджувальної документації із витрат на оплату праці, покритих за рахунок проєкту; б) окремо перевірити, чи підтверджено відпрацьований час працівників проєкту уповноваженим співробітником та із якою частотою відбувається звірка фактично відпрацьованого часу із часом, що підлягає оплаті за рахунок коштів проєкту; в) перевірити дотримання  організацією чинного податкового законодавства в частині оплати праці співробітників.
 • Перевірити та підтвердити, що невитрачений залишок коштів, відображений у фінансовому звіті на кінець звітного періоду, відповідає даним про такий залишок у бухгалтерському обліку Лабораторії та (або) залишку коштів на банківському рахунку проєкту.

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту.

Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту, встановлює рівні істотності та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків.

Лабораторія зобов’язується надати Аудитору доступ до всієї інформації та документів, які стосуються діяльності за проєктом, а також надати всі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

По завершенню перевірки Аудитор повинен:

 1. Надати аудиторський висновок про достовірність фінансового звіту про надходження та використання коштів за Грантовою угодою за період з 01 квітня 2021 року до 31 березня 2022 р.
 2. Надати Лист керівництву Лабораторії, в якому містяться всі результати перевірки та надати рекомендації стосовно усунення виявлених недоліків в порядку пріоритетності. Якщо за результатами перевірки Аудитор не виявив жодних порушень або недоліків, які слід було би вказати у Листі до керівництва, відповідне пояснення обов’язково викласти в аудиторській звітності.
 3. Провести обговорення усіх аспектів, вказаних у Листі керівництву, з керівництвом Лабораторії, отримавши від нього відповідні коментарі.
 4. За результатами додаткового завдання відповідно до узгоджених процедур МСА 4400 оформити окремий «Звіт про фактично отримані результати». У звіті обов’язково зазначити розмір аудиторської вибірки та застосовані процедури.

Аудиторський звіт надається у трьох друкованих копіях українською та англійською мовами і в електронному вигляді у pdf-форматі.

Для виконання даного завдання запрошуються аудиторські фірми, що відповідають наступним вимогам:

 • Аудиторська фірма (аудитор) повинна бути внесена в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги;
 • Аудиторська фірма повинна мати мінімум трьох сертифікованих аудиторів у своєму складi, які включені до розділу «Аудитори» національного Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник фірми) повинен мати свідоцтво аудитора та не менше п’яти років досвіду аудиту фінансової звітності інституцій громадянського суспільства;
 • Підтверджений досвід аудиторської фірми (не менше п’яти років) співпраці з організаціями неприбуткового сектору на українському ринку до моменту підписання договору з Лабораторією;
 • Аудитор повинен поділяти цінності Лабораторії, зокрема з питань: антикорупційного законодавства, екологічної та недискримінаційної політики.

Аудитор повинен бути повністю неупередженим та незалежним від усіх аспектів управління або фінансових інтересів в Лабораторії. Протягом періоду, на який поширюється аудит, а також під час проведення аудиту, Аудитор не повинен працювати, виконувати функції керівника або мати будь-які фінансові, сімейні чи тісні ділові відносини або будь-яке інше відношення чи спільний інтерес з будь-яким іншим працівником в управлінні Лабораторією. У цьому аспекті Лабораторія просить Аудитора розкрити будь-які відносини, які могли б поставити під загрозу його / її незалежність.

Пропозиції з цього технічного завдання повинні бути представлені Лабораторії до 15 грудня 2021р. включно.

Рішення про результати закупівлі буде прийнято до 25 грудня 2021. Про результати закупівлі будуть повідомлені усі конкурсанти, які своєчасно надіслали тендерні пропозиції, що відповідають вимогам цього оголошення. Лабораторія має право не повідомляти про причину не вибору аудиторської фірми.

Серед наданих рівних пропозицій пріоритет при відборі отримають аудиторські фірми, які запропонують додаткові аудиторські послуги.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 04 квітня 2022р.

Звіт незалежного аудитора повинен бути наданий не пізніше 23 травня 2022р. та містити ім’я, прізвище, посаду та підпис відповідального аудитора, назву аудиторської фірми.

Запити щодо умов Грантової угоди  та додатків до неї, структури бюджету та будь-які інші питання, пов’язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі на електронну адресу (oe@parliament.org.ua) генеральної менеджерки Лабораторії – Егерт Олександри Володимирівни – до  15 грудня 2021р. включно.