Тендер на аудит фінансової звітності за проектом

Замовник: ГО «ЛЗІ»

Код за ЄДРПОУ: 25880404

Адреса: офіс № 303, вул.Нижній Вал, буд. 15, м.Київ, Україна, 04071

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: фахівчиня із закупівель Берус Інесса Олександрівна

Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив» (тут і далі – Лабораторія) має намір замовити проведення аудиту для перевірки звітності за грантовим проектом. До участі у тендері запрошуються аудиторські фірми.

Аудиторська перевірка має бути проведена аудиторською фірмою (тут і далі – Аудитором) відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) у обсязі, зазначеному у цій тендерній пропозиції.

Предметом аудиту є перевірка фінансового звіту про використання грошових коштів  за Грантовою угодою за період з 01 липня по 31 грудня 2020 р., профінансованим Посольством Швеції згідно угоди №14083.

Завданням аудиту є висловлення аудиторської думки щодо того, чи звіт про надходження та використання грошових коштів за період з 01 липня по 31 грудня 2020 р. складений відповідно до затвердженого бюджету та вимог Грантової угоди № 14083.

Аудитор, який буде відібраний за результатом розгляду заявок, повинен:

 • Висловити незалежну аудиторську думку (МСА 800/805) про те, чи фінансовий звіт спеціального призначення про надходження та використання коштів, підготовлений за період з 01 липня 2020 року до 31 грудня 2020 р. з бюджетом та умовами Грантової угоди з Посольством Швеції, підписаною 03 липня 2020 року (включаючи всі поправки).
 • Перевірити, що витрати, заявлені Лабораторією у фінансовому звіті за проектною діяльністю, що фінансувалась за Грантовою угодою, дійсно відбулись, («дійсність»), є точними («точність») та прийнятними («прийнятність» означає, що кошти гранту були витрачені відповідно до положень та умов Грантової угоди та відповідають вимогам національного законодавства).
 • Провести оцінку для отримання достатнього розуміння внутрішнього контролю Лабораторії. Провести оцінку управління ризиками, у тому числі оцінити матеріальні внутрішні слабкості внутрішнього контролю.

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту.

Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту, встановлює рівні істотності та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків.

Лабораторія зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосуються діяльності за проектом, також надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

По завершенню перевірки Аудитор повинен:

 1. Надати аудиторський висновок про достовірність фінансового звіту про надходження та  використання коштів за Грантовою угодою за період з 01 липня 2020 року до 31 грудня 2020 р.
 2. Надати Лист керівництву  Лабораторії, в якому містяться всі результати перевірки та надати рекомендації стосовно усунення виявлених недоліків у порядку пріоритетності.
 3. Провести обговорення усіх аспектів, вказаних в Листі керівництву, з керівництвом Лабораторії, отримавши від нього відповідні коментарі.

Аудиторський Звіт надається у трьох друкованих копіях українською та англійською мовами та в електронному вигляді. Аудиторські звіти повинні відповідати стандартам IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Для виконання даного завдання запрошуються аудиторські фірми, що відповідають наступним вимогам:

 • Аудиторська фірма (аудитор) повинна бути внесена в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги;
 • Аудиторська фірма повинна мати мінімум трьох сертифікованих аудиторів у своєму складi, які включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник фірми) повинен мати свідоцтво аудитора та не менше трьох років досвіду аудиту фінансової звітності інституцій громадянського суспільства;
 • Підтверджений досвід аудиторської фірми (не менш ніж 5 років) співпраці з організаціями неприбуткового сектору на українському ринку до моменту підписання договору з Лабораторією;
 • Зовнішній аудитор повинен поділяти цінності Донора та Лабораторії, зокрема з питань: антикорупційного законодавства, екологічної та недискримінаційної політики.

Аудитор повинен бути повністю неупередженим та незалежним від усіх аспектів управління або фінансових інтересів в Лабораторії. Протягом періоду, на який поширюється аудит, а також під час проведення аудиту аудитор не повинен працювати, виконувати функції директора або мати будь-які фінансові, сімейні або тісні ділові відносини або будь-яке інше відношення чи спільний інтерес з будь-яким іншим працівниками в управлінні Лабораторії. У цьому аспекті Лабораторія просить аудитора розкрити будь-які відносини, які могли б поставити під загрозу його / її незалежність.

Пропозиції з цього технічного завдання повинні бути представлені Лабораторії до 11 січня 2021р. включно.

Рішення про результати закупівлі буде прийнято до 18 січня 2021. Про результати закупівлі будуть повідомлені усі конкурсанти, які своєчасно надіслали тендерні пропозиції, що відповідають вимогам цього оголошення. Лабораторія має право не повідомляти про причину не вибору аудиторської фірми.

Серед наданих рівних пропозицій пріоритет при відборі отримають аудиторські фірми, які засновані та управляються жінками.

Проведення аудиторської перевірки має розпочатися не пізніше 22 лютого 2021 р.

Звіт незалежного аудитора повинен бути наданий не пізніше 24 березня 2021 р. та містити ім’я, прізвище та підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Будь-які питання, пов’язані з цим технічним завданням, направляються в письмовій формі на електронну адресу (ib@parliament.org.ua) фахівчині із закупівель Лабораторії – Берус Інесси Олександрівни – до  11 січня 2021 р. включно.