Тендер на послуги із формування вимог та понятійних конструкцій для створення бази даних в рамках Проекту «Сприяння ефективному впровадженню реформи прокуратури шляхом нагляду громадськості та ЗМІ за процесом атестації прокурорів»

Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив» оголошує тендер на послуги з комплексу робіт, пов’язаних із формування вимог та понятійних конструкцій для створення бази даних в рамках Проекту «Сприяння ефективному впровадженню реформи прокуратури шляхом нагляду громадськості та ЗМІ за процесом атестації прокурорів». Термін подачі заявок до 16 грудні 2020 року.

Просимо надсилати заявки, які міститимуть:

1. Лист-цінову пропозицію на участь у тендері (з підписом та печаткою, за наявності), в якому зазначити вартість комплексу робіт:

Специфікації вимог до програмного забезпечення баз даних (англ. Software Requirements Specification (SRS) – процесу формалізованого опису функціональних і нефункціональних вимог, вимог до характеристик, які будуть імплементуватись, втілюватись на етапах життєвого циклу програмного забезпечення. У Специфікації вимог має відображатися структура ПЗ, вимоги до функцій, якості і документації. Специфікуються також системні вимоги, нефункціональні (додаткові) вимоги і вимоги до взаємодії з іншими компонентами і платформами. Необхідно брати до уваги призначення майбутньої БД – особлива увага потужному та інтуїтивно зрозумілому механізму пошуку. Достатньо сучасна система захисту інформації від несанкціонованого доступу та розмежування доступу.

 2. Копії реєстраційних документів (копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності, копія свідоцтва платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку, інші документи за наявності).

3. Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи).

4. Копія зареєстрованого установчого документа. 

5. Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (Наказ, Протокол загальних зборів);

6. РНОКПП фізичної особи – розпорядника рахунку;

7. Для платників ПДВ – копія ПДВ-свідоцтва;

8. Додатково можете надавати проект свого контракту на надання послуг.

Заявки мають бути надіслані не пізніше 16 грудня 2020 року включно на адресу ib@parliament.org.ua (з поміткою теми листа «Тендер на послуги з розробки комплексу робіт із формування вимог для Проекту №3001»).

Більш детальні умови тендеру містяться у Додатку 1.