Громадська оцінка реформи державного управління

У листопаді 2018 Лабораторія законодавчих ініціатив розпочала  проект з громадської оцінки реформи державного управління, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Цьогоріч проводитиметься громадський аудит реформи державного управління

З-поміж пріоритетних напрямків ініціативи Східного партнерства в документі «20 очікуваних досягнень до 2020 року» визначено зміцнення інституцій та належне врядування, що включає в себе підтримку реформи державного управління.

Реформа передбачає трансформацію міністерств в аналітичні центри та центри формування політики. Це дозволить Урядові перейти від планування до безпосередньої виваженої реалізації політик. Також заплановано перерозподілити повноваження між центральними органами виконавчої влади та Кабінетом Міністрів України, сформувати професійну державну службу тощо.

SIGMA вже випустила проміжний звіт-оцінку цієї реформи, підбиваючи підсумки 2016-2018 років. Звітом відмічено певний поступ у процесі реформування, проте визначено низку викликів, які стоять на заваді подальшого прогресу.  До оцінки окрім SIGMA також залучена громадськість. Так, Лабораторія законодавчих ініціатив, продовжуючи ініціативу двох минулорічних альтернативних звітів, пропонує провести громадську оцінку реформу державного управління.

Цілі проекту Лабораторії з громадської оцінки реформи державного управління

  • підготувати аналітичний звіт, в якому оцінять перебіг реформи та складуть рекомендації щодо посилення стійкості реформи;
  • сформувати експертний комунікаційний майданчик для представників УС ПГС та УНП ФГС СхП;
  • залучити громадськість до контролю за перебігом реформи;
  • скласти та розповсюдити засоби громадської оцінки.

Якщо підсумувати, мета проекту — посилити сталість реформи державного управління в рамках реалізації євроінтеграційних реформ, провівши громадську оцінку виконання угод України з ЄС в частині реалізації реформи державного управління. Ця мета збігається із пріоритетними напрямками діяльності Східного партнерства.

Заплановані етапи проекту

  • розробка методології громадської оцінки та підбір експертів;
  • проведення громадської оцінки та написання аналітичного звіту;
  • презентація та розповсюдження результатів серед різних акторів — міжнародних партнерів, представників органів державного управління, Комітету ВРУ з питань євроінтеграції та громадськості тощо.

У довгостроковій перспективі Лабораторія законодавчих ініціатив очікує, що за результатами проекту громадськість зрозуміє, як ефективніше впливати на перебіг євроінтеграційних та інших реформ, а ключові актори проведення реформ — як забезпечити стійкість реформи державного управління.

Цілі проекти планується виконати до кінця червня 2019 року.

Матеріали, опубліковані на цій сторінці, є виключною відповідальністю Лабораторії законодавчих ініціатив та необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу або Міжнародного фонду «Відродження».