Конкурс на участь у тренінгу в рамках Хабу партійних інновацій – Жінки

Українська школа політичних студій у партнерстві з Міжнародним інститутом демократії та сприяння виборам (International IDEA), у партнерстві і за підтримки Ради Європи оголошують конкурс на участь у тренінгу для жінок в рамках Хабу партійних інновацій.

Стратегія Ради Європи з ґендерної рівності на 2018-2023 роки визначає досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у процесі прийняття  політичних та суспільних рішень як одну з шести стратегічних цілей для країн-членів Ради Європи. У звіті Всесвітнього економічного форуму Global Gender Gap 2017 року Україна займає 103 місце зі 144 країн за рівнем політичної участі та можливостей жінок у політиці. В українському парламенті лише 12% народних депутатів – жінки. Тому збільшення частки жінок серед народних депутатів України, а також депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення) було визнано як один із пріоритетів у рамках Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Водночас, за даними Фонду народонаселення ООН про гарантії жінкам можливості бути представленими в політичних партіях нарівні з чоловіками знають лише 27% жінок. Це також призводить до низької залученості жінок до політичного життя, і зокрема, недостатньої участі у діяльності політичних партій.

Участь жінок в політичному процесі є невід‘ємним елементом розвитку внутрішньопартійної демократії. Проте, жінки в політичних партіях стикаються з низкою проблем, як-от недостатня обізнаність серед керівництва партії про необхідність збільшення участі жінок у політичному житті, обмежена підтримка жінок у політичних партіях, недостатній вплив жінок на розробку політики і розвиток партії, обмежене представництво жінок у партійних керівних органах та на партійних керівних посадах тощо.

Розвиток технологій та їхній вплив на життя громадян становлять нові виклики для політичних партій. У цих обставинах політичні партії прагнуть вдосконалити внутрішні та зовнішні процеси управління та розвитку партій, внутрішньопартійної демократії та експертної оцінки політики, спілкування з виборцями та активними громадянами з метою надання зворотного зв’язку та участі в житті партій. Політичні партії зацікавлені у покращенні своєї спроможності використовувати цифрові технології, щоб ефективно комунікувати та співпрацювати з громадянами, а також підвищувати підзвітність та прозорість своїх партій. В цих умовах питання доступу жінок до участі у політичних процесах та в політичних партіях стає ще актуальнішим, адже цифрові інструменти можуть надавати жінкам нові можливості комунікації з громадянами, і, як результат, впливати на рівень їхньої участі та представленості у політичних процесах.

Хаб партійних інновацій – унікальна платформа поширення знань про використання сучасних технологій та інновацій для розвитку політичних партій й партійної демократії в Україні. Хаб партійних інновацій – Жінки має на меті: створення діалогового майданчику для жінок-представниць різних політичних партій з різних регіонів України, підвищення їхньої професійної спроможності та лідерських навичок; поширення знань про інноваційні та цифрові інструменти для розвитку політичних партій; підвищення підзвітності та прозорості політичних партій з метою забезпечення ефективного діалогу між партіями та громадянами.

Тренінг в рамках Хабу партійних інновацій – Жінки відбудеться 2-4 листопада 2018 року в м. Київ та включатиме навчальні сесії з питань участі жінок в політичному та суспільному житті, міжнародних стандартів у сфері гендерної рівності та державної політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, комунікації з виборцями, прозорості та підзвітності партій, внутрішньопартійної демократії та ефективного менеджменту, а також використовуватиме інструмент Democracy Labs, розроблений International IDEA, для впровадження інновацій та цифрових технологій в щоденну практику діяльності політичних партій.

До участі в конкурсі запрошуються жінки-представниці політичних партій, які мають вплив на процес розробки та прийняття рішень всередині партій, а також ті, котрі відповідають за комунікацію з виборцями, очолюють жіночі клуби/об’єднання в партіях, є головами місцевих партійних осередків, є відповідальними за стратегію розвитку партій тощо. Перевага буде надана учасницям з регіонів.

Участь у тренінгу в рамках Хабу партійних інновацій-Жінки є безкоштовною, проживання та харчування покривається за рахунок організаторів. Проїзд до Києва учасниці покривають самостійно.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету до 24 жовтня (включно):  https://goo.gl/forms/tC9tpoi3V7BalGXX2.

За додатковою інформацією звертайтесь до Уляни Полтавець на адресу u.poltavets@laboratory.kiev.ua або за телефоном 044 531 3768.

Дізнатися більше про Хаб партійних інновацій: https://www.facebook.com/partyinnovationhub/.