Керівні принципи з оцінки та моніторингу державної політики через альтернативні звіти (Shadow Report)

Logo_main

Підготовка альтернативних звітів (Shadow Reports) є частиною проекту Лабораторії законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» , який спрямовано на інституційну підтримку Верховної Ради. Завдяки підготовці альтернативних звітів щодо проблемних питань реформування державної служби та вищої освіти, виконання закону про відкриття майнових реєстрів та ін., вдалося аргументовано донести позицію громадських організацій щодо можливих шляхів вирішення цих питань. Окрім цього, одним з найважливіших завдань проекту є посилення контрольної функції парламенту та парламентських комітетів. З такою метою запозичений з міжнародної практики формат альтернативних звітів було адаптовано для українського контексту як інструмент моніторингу та оцінки політики.

В контексті цих керівних принципів ми розуміємо альтернативні звіти  як експерті аналітичні документи, створені громадськими організаціями, що пропонують обґрунтований альтернативний підхід щодо стану імплементації державної політики, оцінки її впливів під час реалізації, перегляду чинних підходів та пошуку шляхів вдосконалення державної політики. Основним завданням альтернативного звіту є аргументована демонстрація позиції, яка вироблена та консолідована профільними громадськими організаціями щодо важливого політичного питання. Ці звіти не тільки публікуються у відкритому доступі, але й представляються на засіданнях профільного парламентського комітету з метою донести позицію громадських організацій до народних депутатів та інших учасників політичного процесу. І хоч звіти можуть бути подані до будь-якого засідання парламентського комітету, особлива потреба у них є під час розгляду профільними парламентськими комітетами Щорічного звіту уряду.

Альтернативні звіти ГО «Лабораторії законодавчих ініціатив» готувалися профільними громадськими організаціями або спеціально запрошеними експертами та були заслухані на засіданнях комітетів за участі відповідальних представників урядових міністерств. Популяризація такого інструменту серед парламентських комітетів дозволяє поступово запроваджувати інститут моніторингу й оцінки політики ще на стадії вироблення рішень, сприяє налагодженню комунікації між комітетами та урядом (та/або міністерствами) та залученню профільних громадських організацій до вироблення політики.

Керівні принципи підготовлені експертною групою:

  • Михайлом Кольцовим;
  • Яриною Ясиневич (методологія керівних принципів).

Читати Керівні принципи з оцінки та моніторингу державної політики через альтернативні звіти (Shadow Report)

Підготовка аналітичних матеріалів є частиною проекту, що його реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.