Тіньовий звіт щодо стану виконання урядом України рішення Європейського суду з прав людини у справі Бурмич та інші проти України

Проблема невиконання рішень національних судів вперше була констатована Європейським судом у справі «Жовнер проти України» (заява № 56848/00, рішення від 29.06.2004 р.) та «Войтенко проти України» (заява № 18966/02, рішення від 29.06.2004 р.).

На жаль, впродовж 5 років Урядом України не було вжито ефективних заходів для вирішення даної проблеми, що спричинило значне збільшення кількості скарг до Європейського суду, як наслідок, Судом було вирішено застосувати процедуру пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (рішення № 40450/04 від 15.10.2009 р.)

Тіньовий звіт щодо стану виконання урядом України рішення Європейського суду з прав людини у справі Бурмич та інші проти України містить стислий огляд проблеми, аналіз запропонованих Урядом України заходів; досліджує вжиття заходів щодо виконання рішень національних судів винесених на користь заявників у справі Бурмич та виплати компенсацій; досліджує вжиття заходів щодо запровадження ефективної системи виконання рішень національних судів; пропонує ефективний механізм виконання нових рішень та погашення чинної заборгованості.

 

Читати Тіньовий звіт щодо стану виконання урядом України рішення Європейського суду з прав людини у справі Бурмич та інші проти України