Презентація аналітичного дослідження (Policy Paper) на тему «Пропозиції до політики щодо реабілітації осіб з порушеннями здоров’я»

Logo_main

21 листопада 2017 року в готелі «Київ» пройшла презентація аналітичного дослідження (Policy Paper) на тему «Пропозиції до політики щодо реабілітації осіб з порушеннями здоров’я».

Захід організовано Лабораторією законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.

Станом на зараз, державна система реабілітаційних послуг не забезпечує належного покриття, що ускладнює доступ громадянам, які їх потребують. Це проблема, яка потребує суспільної уваги.

Читати Пропозиції до політики щодо реабілітації осіб з порушеннями здоров’я (Policy Paper)

У пропонованому дослідженні проаналізовано спроможність системи реабілітації відповідати подальшій імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Метою аналітичного документу є вироблення пропозицій для формування державної політики у сфері реабілітації осіб з порушеннями здоров’я на основі імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та просування їх максимальної незалежності. Висвітлено міжнародні та національні норми щодо реабілітації осіб з інвалідністю, проаналізовано прогалини в українському законодавстві та правозастосовній практиці щодо доступу до реабілітаційних послуг та допоміжних засобів.

На основі аналізу запропоновано можливі шляхи поліпшення державної політики у визначеній сфері, окреслено перспективи запровадження альтернативи, яка базуватиметься на імплементації МКФ.

У заході взяли участь близько 30 учасників, серед яких помічники народних депутатів України, представники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Інституту соціальних технологій, Міжнародного Університету розвитку людини «Україна», eHealth, клінічної лікарні «Феофанія», представники громадськості.

Олександр Заславський, Заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, зауважив, що Лабораторія законодавчих ініціатив, в рамках Програми РАДА, сприяє посиленню аналітичної спроможності Верховної Ради України в законодавчому процесі. Зокрема, Лабораторія відновила діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру, який зараз працює автономно, і який готує відповіді на запити народних депутатів та інформаційно-аналітичні довідки. Лабораторія законодавчих ініціатив пропонує на розгляд комітетів два типи документів – пропозиції до політики (Policy Paper) і альтернативні звіти (Shadow Report). Альтернативні звіти – документи, розроблені для посилення контрольної функції комітетів, які передбачають аналіз певних законів; пропозиції до політики – документи, які з точки зору циклу політики повинні розглядатися в першу чергу, до розгляду законопроекту. Лабораторія законодавчих ініціатив намагається запровадити практику розгляду аналітичних документів, які досліджують окреслену проблему, поточну політику, її ефективність та вади, аналіз стейкголдерів та альтернативних варіантів вирішення проблеми. Такі документи розглядаються на засіданнях комітетів, під час круглих столів з залученням найширшого кола заінтересованих сторін, а також роздаються народним депутатам у сесійній залі. Усі ці заходи спрямовані на підвищення якості законодавства.

Богдан Мойса, координатор аналітичного напряму Української Гельсінської Спілки з прав людини, наголосив, що чинна систем реабілітації не може вдало реагувати на сучасні виклики. Навіть більше, її правове забезпечення не відповідає міжнародним зобов’язанням, які взяла на себе Україна, ратифікувавши у 2009 році Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю. Підтвердження невідповідності реабілітаційної системи України міжнародним стандартам подає й Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), місія якої проводила оцінку в грудні 2015 року.

«На жаль, в Україні практично відсутня міжвідомча координація сфер охорони здоров’я, освіти та соціального захисту в питаннях реабілітації людей з інвалідністю, а створена система реабілітації не задовольняє потреби осіб з інвалідністю в отриманні послуг, особливо в сільській місцевості. Чинній реабілітаційній галузі бракує комплексної системи оцінки потреб, міждисциплінарної роботи у наданні послуг та безпосередньої їх спрямованості на клієнта».

Пан Богдан детально проаналізував групи осіб, які потребують надання реабілітаційних послуг; а також окреслив проблеми, пов’язані зі встановлення інвалідності; розглянув установи та інституції, відповідальні за це. Пан Богдан заторкнув питання розповсюдженості та розгалуженості реабілітаційних центрів, звернувши увагу на те, що особи з психосоціальними та інтелектуальними порушеннями найбільше страждають від нестачі таких центрів. Серед позитивних ініціатив, автор відзначив запровадження пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання», а також внесення до класифікатору професій таких спеціальностей, як лікар фізичної реабілітації, фізичний терапевт, ерготерапевт.

Також пан Богдан проаналізував міжнародний досвід надання реабілітаційних послуг, наголосивши на домінуванні поступового переходу від стаціонарних реабілітаційних закладів до надання послуг за місцем проживання та денних стаціонарів. Розглянув британську, шведську, чеську, польську та ізраїльську моделі надання реабілітаційних послуг. Пан Богдан завершив презентацію пропозицією запровадження підходу імплементації МКФ, який запропоновано МОЗ, водночас зберігши чинні здобутки реабілітаційної системи для осіб з інвалідністю.

В ході дискусії піднімалися питання фінансування надання якісних реабілітаційних послуг; соціального захисту осіб, які наглядають за особами з інвалідністю (опікунів); суб’єктивності оцінки інвалідності; обмеженості МКФ для адекватної оцінки інвалідності; штатного розпису фахівців з надання реабілітаційних послуг; проясненню термінів «фізична реабілітація», «соціальна реабілітація» і «психологічна реабілітація»; формування мультидисциплінарної команди у закладах реабілітації.

З додатковими питаннями просимо звертатися до адміністративної менеджерки Лабораторії законодавчих ініціатив, Ірини Черпак, за телефоном: (044) 531 37 68, моб.: +38 (067) 242 80 91 або за електронною адресою: i.cherpak@laboratory.kiev.ua.

Медіа-галерея заходу

Фото: Олександр Коваленко