Пропозиції до політики щодо реформування сфери кібербезпеки в Україні (Policy Paper)

Logo_main

Робота присвячена аналізу проблем у сфері кібербезпеки України та пошукам шляхів їхнього вирішення. Увагу авторів було зосереджено на вдосконаленні нормативно-правової бази, створенні належної інфраструктури, розвитку індустрії кібербезпеки, забезпеченні умов для плідної співпраці всіх українських та міжнародних стейкголдерів, розвитком культури мережевої та інформаційної безпеки. На думку авторів, побудова ефективної державної політики у сфері кібербезпеки можлива лише за наявності єдиного центру управління, чіткої узгодженої програми дій та підвищенні рівня довіри між основними стейкголдерами.

 

Читати Пропозиції до політики щодо реформування сфери кібербезпеки в Україні (Policy Paper)

Підготовка та презентація аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив у рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.