Часопис ПАРЛАМЕНТ №1/2017

Logo_main

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПАРЛАМЕНТУ: РОЛЬ АСОЦІАЦІЙ КОЛИШНІХ ДЕПУТАТІВ У РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

В роботі проаналізовано потенціал ресурсу колишніх депутатів та здійснено оцінку діяльності асоціацій (колишніх) депутатів як інструменту управління цим ресурсом. Також досліджено міжнародну практику функціонування таких асоціацій та український досвід Асоціації народних депутатів України. Окрему увагу приділено особливостям післяпарламентського життя колишніх депутатів, зокрема, проблемам працевлаштування. Автор доходить висновку, що асоціації колишніх депутатів можуть мати істотний вплив на процес прийняття рішень в державі, популяризувати демократичні практики та поширювати знання про представницьку демократію, допомагати колишнім депутатам пристосовуватися до післяпарламентського життя та підтримувати комунікацію один з одним, сприяти відкритості парламенту, підвищенню престижності депутатської роботи та довіри суспільства до парламенту.

Читати Часопис ПАРЛАМЕНТ №1/2017 «Життя після парламенту: Роль асоціацій колишніх депутатів у розвитку представницької демократії»

Видання та розповсюдження Часопису «Парламент» є частиною проекту, що його реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.

Думки і твердження, висловлені в цій публікації, відображають особисту позицію авторів і можуть не співпадати з позицією USAID.