Пропозиції до політики щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (Policy paper)

Logo_main

У пропонованому дослідженні автори виходять із визначення працевлаштування як комплексу правових, організаційних, соціальних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та умов праці. На жаль, державна політика у сфері забезпечення права на працю для осіб з інвалідністю, особливо на відкритому ринку праці, не є ефективною. Позитивні дії для стимулювання роботодавців не дають потрібного ефекту, а застосування розумного пристосування є проблематичним.

Метою аналітичного документу є вироблення пропозицій для формування державної політики у сфері зайнятості осіб з інвалідністю на основі імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та протидія їх дискримінації на ринку праці. Висвітлено міжнародні та національні норми щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, проаналізовано прогалини в українському законодавстві та правозастосовній практиці щодо доступу до ринку праці та освіти, а також розглянуто поняття належного обов’язку держави у цій галузі.

Приділено увагу міжнародному досвіду в цій сфері, зокрема аналізу політики Європейського союзу через окреслення стратегічних документів організації та відповідних директив, що видається корисним у межах гармонізації законодавства України із практикою ЄС. Крім того, досліджено моделі функціонування політики зайнятості осіб з інвалідністю в окремих країнах, в тому числі підхід «квотування» нормативної кількості робочих місць та антидискримінаційної альтернативи. Окреслено ставлення до чинної державної політики та можливих її змін основних заінтересованих сторін, в тому числі органів влади, приватного сектору та організацій, що працюють в інтересах людей з інвалідністю.

На основі аналізу запропоновано можливі шляхи поліпшення державної політики у визначеній сфері, окреслено можливу, з позиції авторів, альтернативу та надано низку рекомендацій для її впровадження. Зокрема, пропонується зосередитись на приведенні законодавства у відповідність до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю в частині недискримінації у сфері праці, позитивному заохоченню роботодавців відкритого ринку праці та на забезпеченні розумного пристосування.

 

Читати Пропозиції до політики щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (Policy paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.