Монетизація пільг: досвід інших країн та висновки для України (Policy Paper)

Logo_main

У будь-якій країні завжди є найвразливіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Практика розвинених країн свідчить, що захист соціально вразливого населення повинен бути пріоритетним напрямком соціальної політики держави.

Соціально-вразливі верстви населення — це індивіди або соціальні групи, що мають більшу за інших імовірність зазнати соціальних збитків від дії економічних, екологічних, техногенних та інших чинників сучасного життя.

Серед основних заходів соціального захисту переважне місце належить пільгам, які передбачено законодавством.

Пільга — це встановлений законодавством дозвіл на повне або часткове звільнення певних категорій осіб від виконання певних обов’язків, які встановлені для інших суб’єктів (категорії суб’єктів), або надання особі додаткових прав (додаткового змісту та обсягу права) у визначеній сфері, порівнюючи з правами (обсягом прав) інших осіб у такій сфері. За допомогою пільг здійснюється диференціація категорій осіб, яким надається особливий статус (професійний або соціальний).

У дослідженні аналізується сучасний стан запровадження системи монетизації пільг в Україні; розглядається міжнародний досвід надання пільг; досліджується практика інших країни щодо використання електронних карток; аналізуються висновки з проведеної реформи монетизації пільг в РФ; розглядається практика надання транспортних пільг в країнах ЄС; досліджуються перспективи покращення чинної системи пільг в Україні.

 

Читати Монетизація пільг: досвід інших країн та висновки для України (Policy Paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.