Аналіз іноземного досвіду приватизації та управління державними правами власності (Policy Paper)

Logo_main

Приватизація державного майна стала одним з наріжних каменів соціально-економічних реформ в країнах з перехідною економікою, в тому числі в Україні. Її роль у формуванні підвалин ринкової економіки, створенні критичної маси ефективних приватних власників є незаперечною. За своїми розмірами державний сектор України є одним з найбільших в Європі і водночас одним з найменш ефективних, що обумовлює необхідність реформування системи його управління.

У дослідженні аналізується досвід приватизації в таких країнах Європи, як Великобританія, Франція, Польща, Німеччина, Бельгія, Іспанія; розглядаються найбільш розповсюджені механізми постприватизаційного контролю; досліджується зміна умов працевлаштування в ході приватизації; аналізуються моделі управління державними активами в країнах Європи.

 

Читати Аналіз іноземного досвіду приватизації та управління державними правами власності (Policy Paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.