Як та навіщо реформувати державну фіскальну службу України (Policy Paper)

Logo_main

Інституційна реформа органів Державної фіскальної системи України (ДФС України) є запорукою успішного проведення реформи податкової системи, поступової зміни світогляду платників податків від правового нігілізму до зростання соціальної відповідальності у формі добровільної та сумлінної сплати податків.

Збереження старої недосконалої системи взаємовідносин між платниками податків і контролюючими органами, завуальованої за «новими» деклараціями, без запровадження дієвих механізмів зміни принципів та підходів в діяльності служби, знівелює не тільки будь-які зусилля у сфері реформування служби, але і перетворить найкращі законодавчі ініціативи у сфері податкового та митного законодавства у «мертвонароджені» та неефективні норми.

З іншого боку, наповнення дієвими механізмами заходів з реформування фіскальної служби повинно супроводжуватися реформою у сфері оподаткування шляхом переходу на більш ліберальні моделі оподаткування, які зменшують дискреційність податкової системи та можливості для корупції.

У дослідженні аналізуються цілі та принципи діяльності ДФС України; розглядається структура ДФС України та функціональний розподіл повноважень; досліджуються підходи та інструменти в діяльності ДФС України; розглядається кадрова політика ДФС України; дається оцінка діяльності ДФС України та її посадових осіб; пропонуються альтернативні варіанти вирішення проблеми.

 

Читати Як та навіщо реформувати державну фіскальну службу України (Policy Paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.