Етичне та правове регулювання поведінки парламентарів: міжнародний досвід та пропозиції для України (Policy Paper)

Logo_main

Етична поведінка депутатів – необхідний чинник справжньої демократизації політичного життя країни. Становище депутата вирізняється широкими можливостями для впливу на формування суспільної ситуації, а отже, надзвичайно високою відповідальністю. Депутатам довірено вирішувати долю своєї громади, регіону, країни, вони ухвалюють важливі рішення в суспільних справах, розпоряджаються державними коштами та майном, тому громадяни пред’являють до моральності депутатського корпусу найвищі вимоги.

Парламентська етика – вид професійної етики, що регулює відносини, що виникають в ході законотворчої та іншої парламентської діяльності, а також позапарламентської діяльності, пов’язаної з виконанням функцій народного депутата.

У дослідженні аналізуються нормативні рамки, в яких виникають етичні стандарти; розглядається світовий досвід забезпечення правопорядку в парламенті та дисципліни представників депутатського корпусу; досліджується проблема правопорядку та депутатської дисципліни у Верховній Раді України; аналізуються шляхи вирішення проблеми неетичної поведінки українських парламентарів та рекомендації для України.

Читати Етичне та правове регулювання поведінки парламентарів: міжнародний досвід та пропозиції для України (Policy Paper)

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.