Регіональна політика та Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Політика децентралізації та стимулювання регіонального розвитку на-лежить до пріоритетів державної політики України. Упродовж останнього року досить інтенсивно відбувалося прийняття концепцій, стратегій та законодавчих актів у цих сферах. Формуючи стратегію реформ, експерти та влада орієнтуються передусім на стандарти і кращі практики Ради Європи та окремих європейських країн. Угода про асоціацію між Україною та ЄС створює насамперед умови для впровадження новітніх підходів у регіональній політиці, в тому числі забезпечення транскордонного співробітництва як одного з інструментів цієї політики.

Реалізація положень Угоди про асоціацію виконує два важливих завдання. По-перше, впроваджується нове розуміння регіональної політики як політики розвитку, стимулювання економічної, інвестиційної діяльності, заохочення інновацій та створення нових робочих місць. Ця парадигма послідовно змінює більш традиційні підходи щодо механічного «вирівнювання» розбіжностей в розвитку між регіонами. По-друге, вона створює механізми і можливості співпраці між українськими громадами та їхніми партнерами в Європі, що відкриває широкі можливості фінансування реалізації важливих місцевих проектів, вивчення і використання досвіду на рівні місцевої влади. Власне, ці процеси опосередковано сприяють формуванню основи для виконання інших напрямів Угоди – тих, які стосуються створення зони вільної торгівлі, співробітництва у сфері сільського господарства, транспорту, енергетики, навколишнього середовища тощо.

Ця публікація охоплює всі напрями реформ та взаємодії у сферах децентралізації, регіонального розвитку і транскордонного співробітництва.

 

Ознайомитись із документом Регіональна політика та Угода про асоціацію між Україною та ЄС

 

Цю публікацію було створено за підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації повну відповідальність несе ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

Проект «Рада за Європу» має на меті підвищення рівня знань про ЄС, зокрема про впровадження Угоди про Асоціацію та співпрацю між Україною та ЄС, серед народних депутатів України та представників місцевого самоврядування шляхом проведення серії семінарів-круглих столів та інших заходів.