Пропозиція до державної політики у сфері розвитку електронних послуг (Policy Paper)

Logo_main

Одним з головних пріоритетів багатьох демократичних країн світу визнано розвиток відкритих, гнучких, орієнтованих на співробітництво і взаємодію електронних послуг. Глобалізація та запровадження електронного врядування породжує запит громадян та суб’єктів господарювання на електронні послуги, підвищення їхньої мобільності на внутрішньому ринку та забезпечення обслуговування економіки майбутнього. Світовий досвід демонструє, що в сучасних умовах електронні послуги є якісним інструментом забезпечення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів влади, а також вагомим джерелом конкурентної переваги.

Електронний спосіб надання послуг передбачає можливість для громадянина чи бізнесмена отримати необхідну інформацію (довідку, соціальну допомогу, ліцензію, дозвіл) в режимі он-лайн у будь-який зручний час за принципом 24/7, без відвідування органу влади.

Чинна система надання адміністративних послуг в Україні є непрозорою, мало доступною, закритою для суб’єктів звернення та потребує негайного впорядкування й оптимізації адміністративних послуг та поетапного запровадження їх надання в електронній формі.

Головними вимогами суб’єктів звернення є надання доступних та прозорих, безпечних та некорумпованих, найменш затратних, швидких та зручних, зрозумілих та надійних адміністративних послуг. Послуги такої якості можна ефективно забезпечити шляхом запровадження електронних послуг.

У дослідженні аналізується поточний стан сфери надання електронних послуг, розглядаються світові моделі надання електронних послуг та оптимальна модель для України, досліджується механізм оптимізації порядку надання адміністративних послуг, аналізуються умови успішної реалізації державної політики у сфері розвитку системи надання електронних послуг.

 

Читати Пропозиція до державної політики у сфері розвитку електронних послуг (Policy Paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторією законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.