Пропозиція до розробки державної політики електронної ідентичності в Україні (Policy Paper)

Logo_main

Серед основних пріоритетів розвитку України у напрямку побудови нової політики державного управління є використання системи електронного врядування з властивими інструментами відкритої та прозорої он-лайн взаємодії держави з громадянином із залученням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Така взаємодія спрямована на надання державою електронних безконтактних послуг та передбачає спілкування між громадянином та державними органами, що надають послуги, через певні інтерфейси інформаційних систем з використанням механізмів електронної ідентифікації та протоколів її підтвердження (автентифікації), які мають бути засновані на принципах безпеки та гарантіях впевненості у встановленні ідентичності обох сторін такої взаємодії.

У дослідженні аналізуються проблеми технологічного, організаційного, соціально-економічного характеру, які стоять на заваді ефективної, надійної та безпечної інфраструктури електронної ідентифікації України. Також розглядаються можливі варіанти подолання цих проблем.

 

Читати Пропозиція до розробки державної політики електронної ідентичності в Україні (Policy Paper)

 

Підготовка аналітичних матеріалів у форматі Policy Paper  є частиною проекту, який реалізує Лабораторією законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.