Четверта міжнародна наукова конференція «Парламентські читання»

  

 

Лабораторія законодавчих ініціатив у співпраці з Факультетом правничих наук і Факультетом соціальних наук та соціальних технологій Національної університету “Києво-Могилянська академія”, а також з Кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України провели Четверту щорічну міжнародну наукову конференцію «Парламентські читання», присвячену проблематиці парламентаризму. Цьогорічна конференція відбулася 21 листопада 2014 року в м. Києві.Конференція є частиною проекту, що реалізує ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичність». Програма «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу.

Ініціатива покликана сформувати якісно вищий рівень експертного та академічного дискурсу в Україні та залучити молодих науковців і представників академічних кіл до проведення наукових досліджень з парламентаризму у таких сегментах, як представницька та законодавча функції парламенту, його контрольні повноваження, внутрішня структура та організація, статус члена парламенту, участь громадськості у законодавчому процесі, взаємозв’язок з партійною системою та виборчим процесом, депутатська етика, налагодження співпраці депутатів з виборцями тощо.
Відкрив конференцію своїм вітальним словом Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут. Пан Когут зазначив, що для ЛЗІ важливо утворити форум науковців та експертів, де вони могли б обмінюватися думками, позиціями, знаннями. Формуючи критичну масу для такої комунікації, ми переконані, що в найближчому часі будемо здатні до концептуальних напрацювань, здатних зрушити парламентську реформу, яка має європеїзувати та модернізувати українській парламент, його процедури та практики.
  
Вступна лекція Мелані Саллі, Директору інституту «Go-Governance» (Відень, Австрія), була присвячена поведінці парламентарів в усіх її аспектах: нормативному, етичному та національно-культурному.
Микола Хавронюк, Директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, присвятив лекцію теоретичному та історичному аналізу корупції в Україні, апелюючи також до європейського досвіду.
Після вступної частини відбулось обговорення досліджень учасників конференції. Модератором виступила Маргарита Чабанна, доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».
  
На Конференції були заслухані такі доповіді:
 Формування депутатського корпусу Верховної Ради України від Волинської області на виборах 1998, 2002 та 2012 (Ілона Мірчук)
 Культурна політика держави як чинник становлення громадянського суспільства (Марина Старова)
 Теоретичний аналіз розвитку парламентаризму в контексті ліберальної та неліберальної форм демократії (Михайло Білоконь)
 Нащадки політиків України: нариси до цілепокладальної етики (Людмила Юзва)
 Нормативно-правова база в сфері забезпечення механізму впровадження інклюзивної освіти в Україні: теорія та практика (Марина Сташина-Неймет)
 Правова просвіта населення як засіб забезпечення  свідомої участі громадян  у  захисті своїх  прав через  взаємодію з  парламентом (Ірина Трубанів)
 Верхня палата двопалатного Парламенту: білоруський і зарубіжній досвід (порівняльно-правовий аналіз) (Частина 2) (Олексій Гірейко) 
 Юридичне значення присяги народного депутата та її вплив на виконання ним своїх функцій (Віталій Трачук)
 Роль міжнародного досвіду в удосконаленні інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Христина Франчук)
 Судовий контроль за діяльністю Верховної Ради України: проблеми та шляхи їх вирішення (Євстіфеєв Микита)
 Взаємодія Верховної Ради України та прокуратури України в рамках нового Закону України «Про прокуратуру» (Плачинта Олександр)
 Взаємодія Верховної Ради України з організаціями громадянського суспільства: між формальним та неформальним (Олександр Заславський)
  
  
 
Наверх

Залишити відповідь