ЕКСПЕРТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ВИСЛОВИЛИ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Громадськість має брати активну участь у виявленні «слабких місць» в антикорупційній політиці держави. На цьому було наголошено експертами країн-партнерів ініціативи «Східне Партнерство» у ході Регіональної конференції «Кращий досвід розробки, імплементації та моніторингу антикорупційних політик», яка відбулася 29 березня у Києві, в будівлі Міністерства юстиції.У заході взяли участь експерти Ради Європи та Європейського Союзу, представники країн-партнерів ініціативи «Східне Партнерство»: Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та Молдови. Україну на заході представляли фахівці державних установ та експерти неурядових організацій.

У ході засідання Конференції експерти акцентували увагу на важливості обізнаності суспільства щодо кроків, які здійснюються в державі для подолання корупції. У тому числі говорилося про необхідноість відповідної правоосвіти громадськості з метою створення тотального негативного ставлення до проявів корупції та послідовного продовження громадянським суспільством антикорупційної політики держави. Відзначалося, що громадськість має брати активну участь у виявленні «слабких місць» в антикорупційній політиці держави, а також – у накопиченні даних, аналізі результатів здійснення антикорупційних заходів. У зв‘язку з цим експерти порушили питання ефективного моніторингу та звітування щодо результатів виконання антикорупційних планів державою. Було зроблено акцент на необхідності запровадження електронної системи обміну даними між органами влади, які залучені до виконання антикорупційних заходів.

Дискутивним виявилося питання стосовно об‘єктивності виміру та індикаторів досягнень реалізації антикорупційної політики. Зокрема, були висловлені різні точки зору щодо застосування індексу сприйняття корупції (Transparency International) для оцінки ефективності боротьби держави з корупцією.

Крім того, представники неурядових організацій-членів Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства озвучили власну позицію (див. нижче) щодо впровадження Україною держаної антикорупційної політики.

Довідково.Як відомо, з 2011 року в Україні в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне Партнерство» започатковано низку проектів, діяльність яких спрямована на покращення функціонування судової гілки влади, ефективності боротьби із злочинністю та корупцією в країнах-партнерах зазначеної ініціативи. Забезпечення належного співробітництва України у рамках проекту «Ефективне управління та боротьба з корупцією в країнах Східного Партнерства» передбачає здійснення спільно з експертами Європейського Союзу та Ради Європи низки заходів пов’язаних з реалізацією антикорупційної політики в країнах-партнерах ініціативи «Східне Партнерство».


Позиція членів Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо впровадження Україною держаної антикорупційної політики

Члени Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства висловлюють глибоке занепокоєння критичною ситуацією щодо масштабів корупції в Україні та рівня її впливу на суспільні процеси. Так. у 2011 році 68% громадян України брали безпосередню участь в корупційних діяннях, визнаючи корупцію одною з трьох ключових проблем держави.

Прийнятий у 2011 році Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», що отримав позитивні оцінки Ради Європи та низки міжнародних антикорупційних організацій, вселяє надію на оновлення змісту всієї державної антикорупційної політики. Українська національна платформа позитивно сприймає зусилля Віктора Януковича щодо ухвалення Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, посилення ролі Національного антикорупційного комітету при Президенті України та визначення Міністерства юстиції України тимчасовим координатором державної антикорупційної політики. Ці кроки разом з дієвим національним планом подолання корупції,здатні закласти грунт для здійснення ефективних антикорупційних реформ як передумови до входження України до клубу доброчесних та економічно розвинених країн Європи.

Разом з тим, Національна платформа висловлює власне занепокоєння щодо змісту низки кроків, здійснених на реалізацію Національної антикорупційної стратегії:

•    Національний план України із виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України на 2011 рік, а також Указ Президента України «Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”» передбачали утворення незалежного органу центральної влади, безпосередньо відповідального за координацію державної антикорупційної політики. Натомість, станом на 27 березня 2012 року такий незалежний орган в Україні відсутній, а анонсований президентом законопроект на дану тематику так і не був поданий на розгляд парламенту.
•    Виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, прийнятої у листопаді 2011 року в розвиток Національної антикорупційної стратегії, фактично опинилося під загрозою зриву через відсутність належних ресурсів на її втілення. Зокрема, це вже зумовило відкладання на невизначений термін процесу розробки Мінекономрозвитку єдиного веб-порталу адміністративних послуг.
•    Прогресивним кроком, спрямованим на запровадження дієвого контролю за недоброчесними публічними службовцями, слід вважати утворення Міністерством юстиції України Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Проте обмеження, що випливають із закону «Про захист персональних даних» фактично нівелюють значення цього Реєстру та негативно впливають на суспільну оцінку зусиль влади в сфері протидії корупції.
•    Передбачені новим антикорупційним законом положення про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів і видатків публічних службовців слід привітати та всіляко підтримувати. Натомість рішення Конституційного Суду України від 13.03.2012 у справі № 1-14/2012 фактично нівелює значення цього закону та зводить нанівець поняття конфлікту інтересів та відкритості відомостей про майновий стан публічних службовців.

Зважаючи на вищевикладене, члени Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства звертаються до Президента України як до автора та координатора Національної антикорупційної стратегії з вимогами:

•    подати як невідкладний на розгляд Верховної Ради України проект закону про спеціально уповноважений орган влади з питань координації державної антикорупційної політики;
•    доручити Кабінету Міністрів України переглянути обсяги та джерела фінансування Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки;
•    доручити Міністерству юстиції України розробити зміни до Закону України «Про захист персональних даних» в частині забезпечення відкритості відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
•    взяти під особистий контроль процес супроводження у Верховній Раді України законопроекту про конфлікт інтересів та засади етичної поведінки публічних службовців.

Без врахування президентською командою цих рекомендацій процес реального втілення Національної антикорупційної стратегії опиняється на межі зриву. Це, в свою чергу, реально віддаляє України від дієвих антикорупційних реформ та перспектив набуття членства в Європейському співтоваристві.

The Statement of the Ukrainian Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum Regarding the Implementation of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (pdf).

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь