Соціологи фіксують загальне зниження довіри українців до влади (Лютий-2011)

Соціологи фіксують загальне зниження довіри українців до влади (Лютий-2011)

Результати соціологічного дослідження щодо громадської довіри до влади, здійсненого на замовлення Лабораторії законодавчих ініціатив компанією TNS  в Україні в межах щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus). Під час соціологічного дослідження  було опитано 1200 респондентів віком від 16 до 75 років в більш ніж 80 населених пунктах всіх типів та в усіх регіонах України. При опитуванні витримані квоти за статтю й віком. Час проведення польового етапу дослідження – з 2 по 10 лютого 2011 року. Математична точність вибірки становить +/- 3%.

1. Довіра українців до суспільних інститутів

Традиційно для України, найбільше громадяни довіряють Церкві (67,1% респондентів висловили повну або переважну довіру їй), ЗМІ – як українським (46,4%), так і російським (37,4%) й західним (36,5%) – та Збройним силам (40,1%).Найменше довіри у Судів (14,3%), Прокуратури (17%), Міліції (17,4%) та Верховної Ради України (18,7%). Серед органів влади більше всього українці довіряють Президенту (31%).

Загалом же можна констатувати, що за останні півроку в Україні відбулось падіння (подекуди – досить суттєве) рівня громадської довіри до всіх органів влади та до значної кількості соціальних інституційТак за період з вересня 2010 року по лютий 2011 року рівень довіри до Верховної Ради України скоротився на 2,7%, до Уряду – на 6,8%, до Президента найбільш суттєво – на 10,3%. Простежується і падіння рівня довіри до Судів (на 7,3%), Прокуратури (на 5,7%), Міліції (на 7,6%), Служби безпеки України (на 6,7%), Місцевих державних адміністрацій (на 7%) та Місцевих рад (на 5%). Дещо знизився рівень довіри навіть до Українських ЗМІ (на 4,4%) та Російських мас-медіа (на 4%). Єдині позитивні зміни спостерігаються у ставленні до Західних ЗМІ – тут рівень довіри виріс на 2,9%.

У Києві, де, відбулися певні зміни у владі (персональні та структурні) без виборів, рівень довіри до міської ради та міської державної адміністрації найнижчий серед усіх регіонів. Так упродовж року рейтинг повної та переважної довіри до Київради знизився з 10,5% у лютому 2010 року до 4,5% у лютому нинішнього року; аналогічне зниження спостерігається і для Київської міської державної адміністрації: з 7,5% у лютому 2010 року до 3% у лютому 2011 року.

2. Загальний рівень довіри до Верховної Ради України

Більше всього Верховній Раді України довіряють (тобто, відповіли «повністю довіряю» або «переважно довіряю») на Півдні (36,8%), у Криму (35%), на Південному Сході (28%) та на Сході (24,4%). Найменше – у Києві (4,5%) та на Заході (5,6%).

3. Загальний рівень довіри до Президента України

Президенту найбільше довіряють (відповіли «повністю довіряю» або «переважно довіряю») на Сході (50,8%), Південному Сході (44,5%) та Півдні (41%). Найменше – на Заході (6,4%) та у Києві (10,5%).

4. Загальний рівень довіри до Кабінету Міністрів України

Уряду найбільше довіряють (відповіли «повністю довіряю» або «переважно довіряю») на Сході (50,8%), у Криму (36,7%), на Південному Сході (34,9%), та Півдні (32,8%). Найменше – у Києві (7,5%), на Заході (8%) та Північному Заході (8%).

5. Динаміка зміни рівня довіри до влади за рік

В цілому, динаміка зміни рівня довіри до Верховної Ради України, Президента та Уряду нагадує параболи, які спочатку йдуть по висхідній, а потім спадають.

У вересні 2010 року спостерігалося загальне підвищення рівня довіри до всіх центральних органів влади в порівнянні з показниками лютого 2010 року (слід зазначити, що показники початку 2010 року стосувалися ще Президента Ющенка та Уряду Тимошенко). З вересня ж 2010 року відбулось падіння довіри до всіх органів влади. Разом з тим, необхідно відзначити, що рейтинги довіри все ж не повернулися до минулорічного рівня. Тож слід констатувати, що за останній рік повна та переважна довіра до Верховної Ради України зросла на 6,6%, до Президента – на 17,1%, до уряду – на 5,9%.

6. Ставлення до відновлення чинності Конституції 1996 року та розширення повноважень Президента

Більшість українців не підтримують відновлення чинності конституції 1996 року та повернення до т.зв. «президентсько-парламентської республіки». На питання «Чи підтримуєте ви розширення повноважень Президента України та обмеження повноважень Верховної Ради України у зв’язку з відновленням чинності Конституції 1996-го року?» 63,3% респондентів відповіли «Ні», в той час як підтримали посилення президентської влади 36,5% опитаних. В регіональному розрізі розширення повноважень президента підтримали лише респонденти на Сході (51,3%). Ще у двох регіонах, які традиційно підтримують діючого президента, громадяни висловили порівняно високу підтримку поверненню до «президентсько-парламентської республіки» – на Півдні (50%), та Південному Сході (46%). В усіх інших регіонах значна більшість респондентів виступила проти посилення президента (від 60 до 80% респондентів).

7. Погляди на виборчу систему

Переважна більшість українців вважає, що існуючу систему виборів до парламенту (пропорційну систему з закритими списками) необхідно змінювати. Так лише 22,5% респондентів висловилось за те, щоб обирати депутатів до Верховної Ради України за тією ж системою, що й на двох попередніх парламентських виборах. 27,6% опитаних виступили за те, щоб наступні вибори до парламенту відбувалися за такою ж виборчою системою, як останні місцеві вибори (за змішаною системою). Водночас, майже половина респондентів (48,9%) висловилась проти введення змішаної системи на парламентських виборах, однак визнали, що і пропорційну виборчу систему з закритими списками все ж необхідно змінити.

8. Прозорість та відкритість українських органів влади

Переважна більшість українців вважає, що всі органи влади (як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях) працюють непрозоро та не достатньо відкрито – це засвідчили 77,2% респондентів (аналогічний показник в минулому році становив 69,9%). Певне покращення в даному контексті можна спостерігати лише у Президента, прозорість та відкритість діяльності якого засвідчили 8,8% опитаних. Найбільш закритими громадяни вважають роботу Верховної Ради України,  а також Уряду й інших центральних органів виконавчої влади.

За більш детальною інформацією щодо соціологічних досліджень Лабоарторії законодавчих ініціатив звертайтесь за тел.: (068)240-21-36 (контактна особоа – В`ячеслав Шрамович) або електронною поштою:vs@laboratory.kiev.ua.

При використанні інформації посилання на Лабораторію законодавчих ініціатив та компанію TNS в Україні обов’язкове!

PowerPoint-презентація дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (pdf).

Результати попередніх соціологічних опитувань Лабораторії законоджавчих ініціатив:

Ріст довіри до парламенту: тенденція чи тимчасове явище? Результати соціологічного дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив (28 вересня 2010 року).

«Верховна Рада України: низька довіра до великих повноважень. Результати соціологічного та експертного опитувань» (2 березня 2010 року).


Recent polls demonstrate general loss of the public trust by Ukrainian authorities

Agency for Legislative Initiatives experts are stating the general loss of the public trust by all state authorities’ institutions in last 6 months according to the polls results. Traditionally for Ukraine the most public trust is granted to church (67,1 % of the respondents have stated full or mainly trust), mass-media – both Ukrainian (46,6%), Russian (37,4%) and Western (36,5%). The less trusted institutions are courts (14,3%), state prosecution office (17%), police (17,4%), parliament (18,7%). The most trusted state institution among Ukrainians is president (31%).

In last 6 months public trust to the state authorities have suffered certain fall dawn. Namely public support to the Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian parliament) have reduced on 2,7%, government – 6,8% and the most obvious loss is President public trust reducing on 10,3%. In line with the general tendency is loss of public trust to the courts (on 7,3%), state prosecution office (on 5,7%) and police (on 7,6%), state security service (on 6.7%), local state administrations (on  7%) and local councils (on 5%). Even mass-media have faced the lost of trust – respectively on 4,4% for Ukrainian and on 4% for Russian mass-medias. The only positive change are facing the western mass-media which have gained 2,9% of public trust according to the poll.Overwhelming lost of trust is facing the Kyiv (Ukrainian capital) city administration and city council. In 1 year the trust rate have reduced from 10,5% (February 2010) to 4,5% (February 2011) for the city council and  from 7,5% (February 2010) to 3% (February 2011) for the city administration. Obviously this trend clearly correlates with the personal and structural changes of the city authorities with no public consultations or elections involved.ALI experts have recognized certain improvement of the public support to the Ukrainian state authorities in September 2010 comparing to the rates indicated at the begging of the 2010. Obviously this trend have become the reverse in the second half of the year as most of the institutions have faced the weaker public support. Nevertheless they still did not hit the rates of the February 2010.At the meantime most Ukrainians have not approved the renewal of the Ukrainian Constitution 1996, which was introduced back in force due to the decision of the Constitutional Court and is supporting more broad presidential powers. 63,3 respondents have stated their non support to such decision, while only 35,6 have partly supported it.Another sensible issue that also was criticized by the public opinion is electoral system, which currently is supported only by 22,5% of the respondents. More than 76,5 % of the interviewed believe it should be changed.77,2% of the respondents have stated that the all state authorities institutes both on the local and national level constantly lack transparency and openness in their operations. Their work looks very close and unclear for the ordinary citizens.During the poll were interviewed 1200 respondents, aged 16 to 75 years in more than 80 various settlements all over Ukraine. In poll process age and gender quotas were secured. The field phase of the poll was hold on February 2- 10, 2011. Sample credibility vary in -/+ 3%.

http://www.csln.info/en/news/urn:news:1DFA5C5

Залишити відповідь