ДОСЛІДЖЕННЯ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ»

Експерти Лабораторії законодавчих ініціатив підготували аналітичний огляд «Інформаційний супровід роботи сучасних парламентів». Метою цього дослідження є вивчення основних способів інформування громадськості про парламентську роботу, шляхів забезпечення зворотного зв’язку, а також особливостей і каналів внутрішньої парламентської комунікації з метою пошуку напрямів підвищення якості здійснення парламентом його функцій. В огляді розглядаються основні механізми парламентської комунікації в Україні та світі, прозорість роботи Верховної Ради України, бібліотечне та експертно-правове забезпечення діяльності українського парламенту. У дослідженні висвітлюються основні проблемні моменти, які існують в Україні в даному контексті, та наводяться пропозиції щодо їх можливого вирішення (з залученням міжнародного, зокрема – Британського, досвіду).

Дослідження здійснене за підтримки «Програми сприяння парламенту ІІ. Програми розвитку законотворчої політики».

ДОСЛІДЖЕННЯ «ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ»

INFORMATION SUPPORT OF THE PARLIAMENTARY WORK (presentation)

Залишити відповідь