Публікація «Місцеві вибори 2010. Пульс країни» (Ukr./Eng.)

Дослідження «Місцеві вибори 2010. Пульс країни» присвячене аналізу виборів до місцевих рад в Україні, які в 2010 році вперше проходили окремо від парламентської кампанії. Така обставина властива багатьом демократичним країнам, де муніципальні вибори відбуваються у міжчассі національних виборів і виступають індикаторами електоральних настроїв суспільства. У контексті сучасної політичної ситуації України дана виборча кампанія виразно продемонструвала свої характерні особливості, серед яких можна виділити значну політичну конкуренцією, намагання завоювати нові електоральні плацдарми, вплинути на формування регіональних еліт та подальшу побудову владно-адміністративних вертикалей.
Зважаючи на загальні тенденції, притаманні виборчим кампаніям нинішнього періоду, та спостерігаючи тенденції розвитку ЗМІ та інформаційної політики, виправдалось припущення про те, що однією із найбільш важливих проблем стане дезінтеграція інформаційного середовища на національному рівні, відсутність достовірної інформації про суспільно-політичні явища та процеси, які пов’язані з виборчим процесом, в регіонах. Що безперечно створювало сприятливу атмосферу для безкарного застосування адміністративного ресурсу та інших форм виборчих фальсифікацій і порушень.
Дослідження «Місцеві вибори 2010. Пульс країни» та однойменна кампанія громадського спостереження були покликані забезпечити постійний експертний моніторинг та оцінку перебігу місцевих виборів, всебічний аналіз зібраної інформації, та, за його підсумками, оприлюднення відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів як безпосередньо під час виборчої кампанії (в рамках роботи постійного  ), так і в рамках даної публікації, що подає узагальнений аналітичний експертний звіт (Розділ І) та окремі аспекти проведеного моніторингу (Розділи ІІ та ІІІ).
Українські місцеві вибори 2010 р. були багато в чому унікальними. Від усіх попередніх їх відрізняли різноманітні чинники, які яскраво свідчили про перевагу політичного розрахунку над демократичними принципами та процедурами. Разом з тим, головною позитивною особливістю виборчої кампанії-2010 став факт проведення виборів до органів місцевого самоврядування окремо від парламентських. Вперше за багато років увага громадян, політиків, журналістів та громадських активістів була повністю зосереджена лише на місцевих виборах.
Виборче законодавство, яке традиційно зазнало змін фактично у переддень початку кампанії, впровадило змішану систему виборів, новий принцип формування виборчих комісій і дозволило кандидатам балотуватися без передвиборчих програм. Спостерігачі від громадських організацій згідно внесених змін були прирівняні в правах із пересічними виборцями, що ускладнило можливості проведення повноцінного громадського спостереження. Крім того, унікальність ситуації на виборах в кожному конкретному населеному пункті та наявність значних відмінностей у сусідніх містах та районах, поряд з іншими особливостями кампанії, робила проведення громадського спостереження складним і досить громіздким процесом.
У Розділі І «Місцеві вибори 2010. Загальні тенденції» подані основні характеристики виборчої кампанії-2010, а також рекомендації щодо удосконалення діючих норм та практик виборчого законодавства за її результатами. Основою даного дослідження були результати проведеного експертного опитування, а також описові звіти провідних регіональних експертів.
Розділ ІІ «Експертне оцінювання. Місцеві вибори 2010» присвячено аналізу проведеного експертного дослідження. Проведення незалежного громадського оцінювання методом експертного опитування дозволило уникнути недоліків, які зазвичай супроводжують безпосереднє громадське спостереження. Експертне опитування проводилося методом анкетування та було проведене в два етапи. Воно здійснювалося на основі теоретичної квотно-гніздової вибірки. «Гніздами» виступали спеціалізовані групи експертів: журналісти, громадські активісти, службовці, науковці та підприємці. В кожній області було опитано не менше трьох представників кожної спеціалізованої групи. Розмір квот стосовно кожного регіону був визначений теоретично. Мінімальна кількість експертів, яку передбачалося опитати, становила 20 респондентів для кожної області (достатня кількість для визначення виборчих тенденцій за допомогою статистичного дослідження). Опитування було проведене у дванадцяти областях та Автономній республіці Крим. На основі територіальної вибірки було згруповано п’ять регіонів: Захід (Закарпатська обл., Львівська обл., Волинська обл., Тернопільська обл.),Північ (Сумська обл., Чернігівська обл.), Схід (Донецька обл., Харківська обл.), Південь (АР Крим, Одеська обл., Херсонська обл.) та Центр (Вінницька обл., Кіровоградська обл.). Перший етап тривав під час передвиборчої кампанії з 11 жовтня до 23 жовтня 2010 р. Другий — після дня голосування, з 4 листопада до 20 листопада 2010 р. Під час першого етапу було опитано 251 експерта. Розподіл за спеціалізованими групами був наступний: журналісти — 23,3 %, громадські активісти — 25,3 %, службовці — 16,9 %, бізнесмени — 15,7 %, науковці — 18,9 %. Під час другого туру було опитано 267 експертів. Розподіл за спеціалізованими групами: журналісти — 25,8 %, громадські активісти — 26,9 %, службовці — 14,4 %, бізнесмени — 12,9 %, науковці — 20,1 %.
У Розділі ІІІ «Регіональні описові звіти» подані звіти регіональних координаторів кампанії громадського спостереження щодо перебігу, основних тенденцій та результатів виборчої кампанії. Інформація надана відповідно до узгодженої матриці, що не лише висвітлює усі основні блоки питань, актуальних при висвітленні виборчої кампанії («Політична конкуретність», «Адміністративний ресурс», «ЗМІ та НУО»), але й корелює з попередньо поданим експертним опитуванням «Місцеві вибори 2010», доповнюючи загальні тенденції місцевою специфікою та прикладами.
Дослідження та Проект «Місцеві вибори 2010. Пульс країни» було здійснене Консорціумом громадських організацій за загальної координації Лабораторії законодавчих ініціатив, Мережі підтримки реформ та Громадянської асамблеї України за підтримки міжнародного Фонду «Відродження». Команда проекту висловлює особливу подяку усім експертам, що взяли участь у І та ІІ турах опитування.

«Local election 2010. Pulse of the country»

Залишити відповідь