Міжнародна конференція «Якість виборів як основа зміцнення демократії» (м.Львів)

24-25 вересня 2009 року у м. Львів відбулась міжнародна конференція  «ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ», організована Лабораторією законодавчих ініціатив за участі та сприяння Генерального Директорату політичних справ Ради Європи, Венеціанської комісії, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Центральної виборчої комісії у партнерстві з Інститутом виборчого права та Львівською обласною організацією Комітету виборців України.

Конференція є складовою серії публічних обговорень, запланованих Лабораторією законодавчих ініціатив спільно з Радою Європи напередодні президентських виборів в Україні та Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії». Аналогічні заходи пройшли в Одесі (2-3 липня 2009 року) та Донецьку (23-24 липня 2009 року); заключна конференція планується у Києві (20-21 жовтня 2009 року) з метою залучення якнайширшого кола зацікавлених осіб з різних регіонів України до обговорення питань щодо належного виконання виборчого законодавства та міжнародних стандартів, проблеми фінансування виборів, громадського моніторингу перебігу виборчої кампанії (формування комісій, процесу агітації та висвітлення перебігу виборів, перебігу голосування та підрахунку голосів) тощо.

Метою проведення заходу було обговорення міжнародних стандартів демократичних виборів у контексті майбутніх президентських виборів в Україні, акцентування уваги політичної еліти та громадянського суспільства на проблемі гострої необхідності проведення майбутньої президентської кампанії у відповідності з міжнародними стандартами, забезпечення якісних суспільних змін через дотримання виборчого законодавства, сприяння прозорому фінансуванню виборчої кампанії, а також стимулювання зрілого політичного діалогу та дебатів.

Актуальність заходу продиктована рядом викликів, що стоять перед Україною напередодні президентської виборчої кампанії:

  • узгодження Закону „Про вибори Президента України” із Законом „Про вибори народних депутатів України” в частині процедури підготовки та проведення виборів;
  • приведення Закону „Про вибори Президента України” у відповідність до європейських стандартів та закладення передумов для кодифікації на основі цього закону всього виборчого законодавства України;
  • запровадження прозорого фінансування виборів, удосконалення адміністративно-територіальної організації виборів, обліку виборців, перегляду правил проведення передвиборної агітації;
  • визначенні ролі громадянського суспільства та ЗМІ у забезпеченні демократичності майбутніх президентських перегонів;
  • налагодження продуктивного та ефективного політичного діалогу.

У рамках конференції було проведено два пленарних засідання: «Нове законодавство про вибори Президента України: проблеми впровадження європейських стандартів та забезпечення якості виборів»  та «Вибори 2010: чи є в українців вибір? /Стан, якість та перспективи української політичної еліти/», на яких обговорюються проблеми застосування європейських виборчих стандартів в Україні, забезпечення прозорості фінансування виборів, проблеми роботи судової системи під час виборчих кампаній, перспективи забезпечення чесних та демократичних виборів Президента України. Також в межах конференції відбувся круглий стіл «Усвідомлений вибір та якість політичної дискусії: значення ЗМІ та організацій громадянського суспільства».

Під час пленарного засідання «Нове законодавство про вибори Президента України: проблеми впровадження європейських стандартів та забезпечення якості виборів» із доповідями виступили Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Президент Інституту виборчого права, Олександр ПАСЕНЮК, Голова Вищого Адміністративного суду України; Срджан ДАРМАНОВИЧ та Алессіо ПЕКАРАРІО, члени Венеціанської комісії; Денис КОВРИЖЕНКО, Директор з правових питань Лабораторії законодавчих ініціатив; Ігор КУРУС, Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;  Володимир КОВТУНЕЦЬ, Експерт з виборчого права.

Олександр ПАСЕНЮК, Голова Вищого Адміністративного суду України, наголосив у своїй доповіді на актуальності теми підготовки до виборів та готовності судової системи ефективно функціонувати під час виборчої кампанії та у день голосування. На виборах 2010 року нарешті працюватимуть усі 27 окружних  адміністративних та 7 апеляційних окружних судів разом з ВАСУ, система яких нарешті побудована і ефективно функціонує у вирішенні різноманітних спорів саме у виборчих питаннях. Водночас є певні проблемні питання, а саме колізійність між нормами виборчого закону та Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, суперечливість у процесуальних питаннях,  питаннях підсудності виборчих спорів, скорочення строків розгляду позовів, інші обмеження повноважень судів щодо контролю виборчих спорів. Іншою нагальною проблемою є належне матеріальне забезпечення системи адміністративних судів під час виборчої кампанії.

Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Народний депутат України, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Президент Інституту виборчого права, підкреслив у своєму виступі, що саме у виборчому праві є встановленими на міжнародному рівні належні принципи та засади демократичних виборів. Аналіз нового виборчого законодавства України відповідно до 9 принципів Венеціанської Комісії та Конституції України, демонструє невідповідність нового виборчого закону цим документам та окреслює проблеми, які виникнуть у процесі голосування, зокрема, щодо голосування у закордонному виборчому окрузі, застосування механізму відкріпних посвідчень тощо. Окремою темою для дискусії є формування та функціонування Державного реєстру виборців. Серед інших проблемних питань було відзначено невідповідність процедурних гарантій проведення виборів Венеціанської Комісії новому закону, а саме потреба реалізації виборів безсторонніми виборчими комісіями, члени яких представляють інтереси різних учасників виборчого процесу та право на оскарження громадянами порушення власного виборчого права. Доповідач наголосив, що скасування офіційного опублікування результатів виборів президента Центральною виборчою комісією фактично унеможливлює роботу судової системи по оскарженню результатів виборів. Також Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ  наголосив на важливій ролі громадськості, яка полягає у широкій інформаційній кампанії з поширення знань про нове виборче законодавство, процедури та механізми захисту та відстоювання своїх виборчих прав.

У своєму виступі Срджан ДАРМАНОВИЧ, Член Венеціанської комісії, Експерт з порівняльного конституційного права, наголосив на важливості виборів як процедури здійснення демократії. Також було детально проаналізовано документи та висновки Венеціанської Комісії щодо виборів загалом та українського досвіду у цій царині, зокрема, загальний контекст виборчого права, 5 загальних принципів демократичних виборів, сформульовані Венеціанської Комісією, та практику їх застосування у різних європейських країнах.

Алессіо ПЕКАРАРІО, член Венеціанської комісії, сфокусував увагу аудиторії на питаннях фінансування партій та виборчих кампаній, механізмах контролю та принципах формування кошторисів політичних партій під час виборчих процесів та у міжвиборчий період, проаналізував наявні документи та рекомендації Венеціанської Комісії стосовно цього питання, можливі шляхи покращення сучасного українського законодавства у частині, що стосується фінансування діяльності політичних партій та виборчих кампаній та приведення їх у відповідність до міжнародних демократичних стандартів.

Ігор КУРУС, Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, підкреслив, що засоби масової інформації будуть змушені порушувати норми нового закону через їх суперечливість та недосконалість запропонованих механізмів. Також він наголосив на важливості дотримання рівних можливостей у передвиборчій агітації у засобах масової інформації, та, зокрема, організації теле дебатів кандидатів у президенти України та на відсутності у новому законодавстві відповідальності за ведення неправдивої агітації.

Денис КОВРИЖЕНКО, Директор з правових питань Лабораторії законодавчих ініціатив, дав оглядовий аналіз нового виборчого закону та наголосив на проблемних та спірних моментах, що стоятимуть на заваді реалізації виборчого права громадян та провокуватимуть порушення виборчого законодавства уже в процесі виборчої кампанії та безпосередньо у день виборів. Особливо підкреслив потребу в удосконаленні існуючого закону та необхідність ретельного аналізу цього документу Конституційним Судом України, що може скасувати найбільш одіозні аспекти нового закону, та Вищим Адміністративним Судом України, що буде сприяти втіленню виборчих прав громадян уже в процесі виборчого процесу. Також у доповіді було розглянуто роль ЗМІ та громадських організацій у суспільному обговоренні нового законодавства, недостатня активність та поверховість преси у цьому процесі. Доповідач підкреслив потребу залучення громадськості та суспільного обговорення нового закону, а також контролю над усіма стадіями виборчого процесу та моніторингу порушень. Серед інших важливих проблем було визначено низьку якість політичного діалогу, популізм та поверховість усіх учасників виборчої кампанії, потребу більш чітко врегулювати джерела фінансування виборчої кампанії, контроль щодо їх відповідності існуючому виборчому законодавству.

Володимир КОВТУНЕЦЬ, Експерт з виборчого права, наголосив на суперечностях у виборчому законодавстві, що призведуть до повсюдних порушень при виконанні норм закону. Певні норми нового закону суперечать основоположним правам та свободам громадянина, зокрема, Міжнародному пакту про громадянські та цивільні права (ООН) та Європейській конвенції про права людини і основоположні свободи.

У роботі другого пленарного засідання «Вибори 2010: чи є в українців вибір? /Стан, якість та перспективи української політичної еліти/» взяли участь Наталія АМЕЛЬЧЕНКО, Завідувач кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», кандидат філософських наук, доцент; Анатолій РОМАНЮК, Директор Центру політичних досліджень, професор кафедри політології ЛНУ ім.І.Франка; Мирослав МАРИНОВИЧ, Віце-ректор Українського Католицького Університету, та Антоніна КОЛОДІЙ, Завідувач кафедрою політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України.

У своєму виступі Наталія АМЕЛЬЧЕНКО, Завідувач кафедрою політології Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», кандидат філософських наук, доцент, охарактеризувала  якісні характеристики політичної еліти, адже якість еліт формує демократичність виборів, ціннісний вимір сучасної української політики, за якого демократія існує на рівні права та інституцій. Доповідачка підкреслила, що не можливо все врегулювати лише правовими нормами. Якщо ми не будемо демократію відчувати ціннісно, то навряд чи найдемократичніший закон про вибори президента вирішить наявні проблеми. Пані АМЕЛЬЧЕНКО підкреслила гостру суспільну потребу ціннісного консенсусу як певного об’єднавчого чинника.

Анатолій РОМАНЮК, Директор Центру політичних досліджень, професор кафедри політології ЛНУ ім.І.Франка, зосередився у своєму виступі на проблематиці політичної еліти в Україні, суспільної довіри чи недовіри до влади, адже до 20 % українців ненавидять свою владу. Доповідач зазначив, що політики, на жаль, часто забувають про народ, про їх сприйняття виборів.

Мирослав МАРИНОВИЧ, Віце-ректор Українського Католицького Університету , наголосив у своєму виступі, що саме народ є єдиним демократичним сувереном, в той час, як помаранчеві політики самоізолювались перед народом. Пан МАРИНОВИЧ наголосив на тому, що обстоювання певної політичної моделі включає в себе і відповідальність за те, що вона не спрацьовує. Етична позиція народного депутата – це можливість жертвувати чимось заради тих, хто їх обрав.

Антоніна КОЛОДІЙ, Завідувач кафедрою політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України, намагалась у своєму виступі з’ясувати, чого нам чекати, кого обирати, адже немає з кого. ПаніКОЛОДІЙ, зазначила: «Еліта була самознищена…чим далі ми відходимо, тим ясніше бачимо два етапи: посткомуністичний перехід, а далі – економічна влада олігархів спонукала йти по шляху утвердження режиму, що задовольняє їх власні інтереси».

В рамках круглого столу «Усвідомлений вибір та якість політичної дискусії: значення ЗМІ та організацій громадянського суспільства» у дискусії взяли участь Олександр ЧЕРНЕНКО, Голова Правління Комітету виборців України; Ірина БЕКЕШКІНА, Науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи»; Олександр СОЛОНТАЙ, Експерт Інституту політичної освіти, Депутат Закарпатської обласної ради; Олександр НЕБЕРИКУТ, Член правління ВГО Громадська мережа «ОПОРА»; Михайло НАХОД, Голова Луцької міської громадської організації «Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу”.

Олександр ЧЕРНЕНКО, Голова Правління Комітету виборців України, охарактеризував теперішню виборчу кампанію як таку, де головною є конкуренція популізму, картинки, замість конкуренції ідей та стратегії. Олександр ЧЕРНЕНКО відзначив низьку якість політичної дискусії, що власне є  монологом, а не дискусією. Вираженням цієї тенденції стало прийняття нового закону, що не дістав схвальної оцінки жодного експерту, проте був прийнятий досить великою кількістю голосів. Роль ЗМІ та організацій громадянського суспільства згідно з новим законом також мінімізована.

Ірина БЕКЕШКІНА, Науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи», зазначила, що на цих виборах відбудеться найбільша в історії виборів в Україні локшинізація країни, популізм як основна ознака та характеристика виборчої кампанії. Політики грішать натисканням на больові точки, що не є важливими для більшості виборів, але які викликають найбільше розділення електорату за регіональним, соціальним та іншими чинниками. В той же час соціально-економічні проблеми, котрі є найбільш актуальними для виборців, максимально експлуатуються усіма без винятку кандидатами. Передвиборчі обіцянки стосуються тих питань, котрі не є компетенцією новобраного президента, проте відповідають запитам суспільства. Пані БЕКЕШКІНА наголовила, що роль громадських організацій у такій ситуації – виховувати кандидатів, нагадуючи їм про їх обіцянки та контролюючи їх виконання, та виховувати виборців, щоб було зрозуміло що майбутній президент може, а що ні. Доповідач зазначила також, що медіа уникають ставити змістовні запитання політикам і допомогають у загальному поширенню популістичних ідей.

Михайло НАХОД, Голова Луцької міської громадської організації «Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу” у своєму виступі проаналізував мотивацію та можливості залучення громадських організацій до виборчих кампаній. Доповідачем було запропоновано, окрім проведення освітніх кампаній, навчання членів дільничих комісій та інших звичайних для громадських організацій проектів, об’єднати зусилля громадськості та запропонувати політикам альтернативу у вигляді громадянської партії.

Олександр СОЛОНТАЙ, Експерт Інституту політичної освіти, Депутат Закарпатської обласної ради, наголосив на потребі консолідуватись різним організаціям громадянського суспільства задля адекватної реакції на виклики, котрі постають перед громадськістю. Вже зараз на рівні місцевої влади є бачення важливості діяльності громадських організацій у процесі спостереження та контролю під час виборів. В рамках коаліції молодіжних організацій було створено громадянську кампанію “Молодіжна варта”, що ставить за мету повернення молоді до дискусії з політиками, зокрема, щодо їх попередніх обіцянок на виборах 2007 року. Олександр СОЛОНТАЙ наголосив на ролі громадських організацій саме у роботі з громадянами, адже саме освічені громадяни потім можуть виховувати політиків.

Олександр НЕБЕРИКУТ, Член правління ВГО Громадська мережа «ОПОРА», зосередив свій виступ на механізмах забезпечення усвідомленого вибору: навчання працівників виборчих комісій та інших осіб, залучених до виборчої кампанії, проведення освітніх кампаній – як масових, так і вузькокреативних. Олександр НЕБЕРИКУТ особливо підкреслив, що потрібно працювати у даній сфері не лише кілька місяців перед виборів, а й в міжвиборчий період, що дозволяє адекватно формувати загальну політичну культуру та сприяти усвідомленому вибору громадян.

Також участь у конференції взяли представники органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій, провідних аналітичних центрів та громадських організацій, наукових інституцій, засобів масової інформації  з Західної України (близько 120 учасників).

За детальнішою інформацією та з додатковими запитаннями звертайтеся адресою: kateryna@laboratory.kiev.ua або за телефонами: +38 (044) 531 37 68 (офіс), +38 067 465 88 75 (мобільний телефон). Контактна особа – Катерина СІДАШ.

Програма Міжнародної конференції “ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ”

Програма Міжнародної конфренції “ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ” (англійською мовою)

Аналітичні матеріали до Міжнародної конференції “ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ”

Аналітичні матеріали до Міжнародної конференції “ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ” (англійською мовою)

Тези виступів учасників конференції “ЯКІСТЬ ВИБОРІВ ЯК ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ” 

ФОТОГРАФІЇ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь