ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках Програми боротьби з корупцією та за підтримки Ради Європи та Європейської комісії підготувала експертні матеріали з питань удосконалення законів України щодо підвищення прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній в Україні з урахуванням європейського досвіду.
Протягом двох останніх десятиліть проблема фінансування політичних партій і виборчих кампаній набула міжнародного значення. Було здійснено ряд спроб систематизації позитивного зарубіжного досвіду у цій сфері, які знайшли відображення, зокрема, у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1516(2001), Правилах фінансування політичних партій, прийнятих Венеціанською Комісією на своєму 46-му пленарному засіданні у Венеції 9 – 10 березня 2001 року, Рекомендації Rec (2003) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо єдиних правил проти корупції у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній від 8 квітня 2003 року. З огляду на взяті Україною міжнародні зобов’язання щодо боротьби з корупцією, а також того, що українське законодавство в частині фінансування партій і виборів у недалекій перспективі також стане об’єктом дослідження GRECO на предмет його відповідності Єдиним правилам проти корупції у сфері фінансування політичних партій та виборчих кампаній, дослідження наявного європейського законодавства у цій сфері, позицій GRECO, відображених у звітах з оцінювання, має важливе значення. Висновки, відображені у цьому дослідженні, в подальшому можуть бути покладені в основу змін до законодавчих актів, які регламентують фінансування партій і виборчих кампаній.

КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ ТА ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ

Залишити відповідь