ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних дебатів під час виборів Президента України в 2004 році

ПРОЕКТ (редакція від 16.07.2004)

Підготовлено експертом ЛЗІ Дмитром Котляром для Громадської Ради з питань свободи слова та інформації

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних дебатів під час виборів Президента України в 2004 році

Публічні дебати за участі кандидатів на пост Президента України є важливою гарантією забезпечення рівних можливостей доступу учасників виборчого процесу до засобів масової інформації, отримання виборцями максимально повної та різнобічної інформації про кандидатів, формування свідомої позиції виборців при голосуванні.

Положення про порядок проведення Національною телекомпанією України передвиборних дебатів під час виборів Президента України в 2004 році (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, пункту 8 частини другої статті 25 та статті 62 Закону України “Про вибори Президента України”, законів України “Про інформацію”, “Про телебачення та радіомовлення” та інших законів України, Положення про порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації під час виборів Президента України у 2004 році, затвердженого Постановою Центральної виборчої комісії.

Цим Положенням регламентується порядок організації і проведення передвиборних телевізійних дебатів (теледебати) Національною телекомпанією України спільно з Центральною виборчою комісією.

1. Національна телекомпанія України забезпечує організацію та проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України відповідно до статті 62 Закону “Про вибори Президента України” та цього Положення.

Теледебати проводяться перед днем виборів (31 жовтня 2004 року) та днем повторного голосування (21 листопада 2004 року).

Кандидати на пост Президента України беруть участь у теледебатах особисто. Не допускається участь у теледебатах довірених осіб або інших представників кандидатів на пост Президента України, а також трансляція попередньо підготовленого відеоматеріалу про кандидата на пост Президента України. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації.

2. Теледебати перед днем виборів проводяться в прямому ефірі у строки, передбачені статтею 57 Закону “Про вибори Президента України” для проведення передвиборної агітації, між 19 та 22 годинами на першому каналі Українського телебачення.

В одних теледебатах одночасно можуть брати участь не більше двох зареєстрованих Центральною виборчою комісією у встановленому порядку кандидатів на пост Президента України. Кількість теледебатів має бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидатів на пост Президента України можливість участі в них не більше одного разу за наявності висловленого ним бажання про таку участь.

Теледебати між кандидатами на пост Президента України проводяться Національною телекомпанією України відповідно до графіка, затвердженого Центральною виборчою комісією за результатами жеребкування.

3. Не пізніше ніж через десять днів після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України відповідно до статті 51 Закону “Про вибори Президента України” Центральною виборчої комісією проводиться жеребкування щодо визначення графіка проведення теледебатів.

Кандидати на пост Президента України письмово (рекомендованим листом) повідомляються Центральною виборчою комісією про час та місце проведення жеребкування не пізніше ніж за сім днів до дня проведення жеребкування.

Кандидати на пост Президента України, які мають бажання взяти участь у теледебатах, повідомляють про це Центральну виборчу комісією не пізніше ніж за один день до дня проведення жеребкування. Центральна виборча комісія включає до жеребкування лише тих, кандидатів, які повідомили про своє бажання взяти участь у теледебатах.

Жеребкування щодо графіка проведення теледебатів відбувається під час відкритого засідання Центральної виборчої комісії, у якому можуть брати участь кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, представники громадських організацій, засобів масової інформації відповідно до статті 28 Закону “Про вибори Президента України”. У ході жеребкування визначаються графік проведення теледебатів та групи їх учасників.

Результати проведеного жеребкування затверджуються рішенням Центральної виборчої комісії під час відкритого засідання у день жеребкування.

Результати жеребкування щодо графіка проведення теледебатів, їх учасників та інформація про час трансляції теледебатів оприлюднюються в газетах “Голос України” і “Урядовий кур’єр” за рахунок коштів Державного бюджету України у триденний строк з дня затвердження Центральною виборчою комісією результатів жеребкування.

4. У випадку, якщо бажання про участь у теледебатах підтвердила непарна кількість кандидатів на пост Президента України, у ході жеребкування визначається кандидат, який братиме участь у теледебатах самостійно. Такому кандидату на посаду Президента України надається половина часу, що відводиться для проведення теледебатів перед днем виборів між однією групою кандидатів, для проведення його передвиборної агітації.

5. Національна телекомпанія України забезпечує прийняття і фіксацію запитань, що адресовані одному з кандидатів та надходять телефоном від телеглядачів упродовж однієї години до початку трансляції теледебатів (далі – телефонні запитання). Номер телефону та інша необхідна інформація щодо телефонних запитань кандидатам на пост Президента України оприлюднюються разом із результатами жеребкування, проведеними відповідно до пункту 3 цього Положення. Вартість телефонного дзвінка не повинна перевищувати вартості з’єднання.

Зафіксовані в письмовому вигляді телефонні запитання, адресовані одному з кандидатів на пост Президента України, передаються представнику(ам) іншого кандидата на пост Президента України, який бере участь у теледебатах. Представник(и) кандидата на пост Президента України відбирає на свій розсуд сім телефонних запитань до іншого кандидата та передає їх до закінчення початкових виступів кандидатів ведучому теледебатів відповідно до пунктів 6 та 8 цього Положення. Представником кандидата на пост Президента України може виступати уповноважений представник кандидата в Центральній виборчій комісії та довірена особа кандидата в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, зареєстровані Центральною виборчою комісією у встановленому законом порядку.

6. Тривалість теледебатів перед днем виборів за участі однієї групи кандидатів на пост Президента України становить сімдесят хвилин безперервного ефірного часу.

Теледебати починаються та завершуються виступами кандидатів на пост Президента України. Кандидат, який має право на перший виступ на початку та в кінці теледебатів, визначається у прямому ефірі жеребкуванням на початку проведення теледебатів. Відповідно, іншому кандидату надається право другого виступу на початку та в кінці теледебатів. Тривалість виступу кандидата на пост Президента України на початку теледебатів становить не більше 5 хвилин, у кінці теледебатів – не більше 3 хвилин.

Після початкових виступів ведучий теледебатів ставить кандидатам на пост Президента України (починаючи з кандидата, який мав право першого виступу) телефонні запитання, зафіксовані та відібрані відповідно до пункту 5 цього Положення. Для зачитування запитання ведучим теледебатів відводиться не більше 30 секунд, для відповіді кандидату на пост Президента України надається не більше 90 секунд.

Після відповідей на телефонні запитання кандидати на пост Президента України по черзі ставлять одне одному запитання та відповідають на них. Перше запитання ставить кандидат, який виступав другим на початку теледебатів. Тривалість запитання становить не більше 1 хвилини, відповіді – не більше 2 хвилин.

7. У разі, якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за п’ять днів до дня повторного голосування в прямому ефірі на першому каналі Українського телебачення у прямому ефірі між 19 та 22 годинами Національною телекомпанією України проводяться теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

Такі теледебати обов’язково транслюються Національною радіокомпанією України на першому каналі Українського радіо та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Для трансляції теледебатів перед повторним голосуванням іншими каналами мовлення відповідна телерадіоорганізація звертається з письмовою заявою до Національної телекомпанії України не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення теледебатів. Національна телекомпанія України зобов’язана надати телерадіоорганізації, що звернулась із зазначеною заявою, можливість безкоштовної трансляції теледебатів. Витрати, пов’язані з технічним забезпеченням трансляції іншими каналами мовлення, покладаються на телерадіоорганізацію, що подала заяву.

8. Тривалість теледебатів перед днем повторного голосування становить сто хвилин безперервного ефірного часу.

Теледебати починаються та завершуються виступами кандидатів на пост Президента України. Кандидат, який має право на перший виступ на початку та в кінці теледебатів, визначається у прямому ефірі жеребкуванням на початку проведення теледебатів. Відповідно, іншому кандидату надається право другого виступу на початку та в кінці теледебатів. Тривалість виступу кандидата на пост Президента України на початку теледебатів становить не більше 10 хвилин, у кінці теледебатів – не більше 5 хвилин.

Після початкових виступів ведучий теледебатів ставить кандидатам на пост Президента України (починаючи з кандидата, який мав право першого виступу) телефонні запитання, зафіксовані та відібрані відповідно до пункту 5 цього Положення. Для зачитування запитання ведучим теледебатів відводиться не більше 30 секунд, для відповіді кандидату на пост Президента України надається не більше 90 секунд.

Після відповідей на телефонні запитання кандидати на пост Президента України по черзі ставлять одне одному запитання та відповідають на них. Перше запитання ставить кандидат, який виступав другим на початку теледебатів. Тривалість запитання становить не більше 1 хвилини, відповіді – не більше 3 хвилин.

9. Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за три дні до дня проведення чергових теледебатів перед днем виборів відповідно до затвердженого графіка визначається особа ведучого таких теледебатів з урахуванням пропозицій засобів масової інформації, об’єднань громадян. Кандидати на пост Президента України мають право не пізніше ніж за шість днів до дня проведення теледебатів перед днем виборів за їхньої участі надіслати Центральній виборчій комісії свої пропозиції в письмовій формі щодо особи ведучого теледебатів. У випадку, якщо кандидати на пост Президента України, які беруть участь в одних теледебатах і надіслали свої пропозиції, запропонували одну й ту ж особу ведучого, Центральна виборча комісія призначає цю особу (за її згодою) ведучим теледебатів.

Кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, мають право за сім днів до дня проведення теледебатів перед повторним голосуванням надіслати до Центральної виборчої комісії узгоджену (що підтверджується письмово кожним з кандидатів) кандидатуру ведучого теледебатів. У цьому випадку, Центральна виборча комісія у триденний строк призначає цю особу (за її згодою) ведучим теледебатів перед повторним голосуванням.

Ведучий теледебатів (за допомогою відповідних технічних засобів) стежить за дотриманням встановленого цим Положенням часового регламенту виступів, запитань і відповідей під час проведення теледебатів. Ведучий теледебатів представляє кандидатів на пост Президента України, надає їм слово для виступів, запитань і відповідей, зачитує телефонні запитання відповідно до пунктів 6 та 8 цього Положення у межах відведеного для цього часу.

Ведучий теледебатів повинен дотримуватися положень відповідних законів та цього Положення. Ведучий теледебатів не має права:

– виявляти упередженість та надавати перевагу одному з кандидатів на пост Президента України;

– припускатись висловлювань, що можуть бути сприйняті як агітаційні, коментувати або оцінювати висловлювання кандидатів, телефонні запитання.

10. Кандидати на пост Президента України під час проведення теледебатів повинні:

– дотримуватись порядку проведення теледебатів, визначеного законом та цим Положенням;

– виконувати вимоги ведучого теледебатів стосовно регламенту виступів, відповідей і запитань, передбачених цим Положенням;

– дотримуватись етичних норм поведінки.

Відповідальність за поширення інформації, що принижує честь і гідність інших осіб, кандидати несуть на підставі рішення суду у порядку визначеному законодавством. Телерадіоорганізації, які транслюють чи ретранслюють теледебати, не несуть відповідальність за інформацію, поширювану кандидатами під час теледебатів.

11. Телерадіоорганізаціям, що здійснюють трансляцію чи ретрансляцію теледебатів, забороняється переривати її рекламою, анонсами власних програм, передач, спонсорськими повідомленнями.

12. Оплата за наданий ефірний час для проведення теледебатів здійснюється Центральною виборчою комісією у межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, за відповідною угодою, що укладається між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України у десятиденний строк з дня проведення жеребкування щодо графіка проведення теледебатів відповідно до пункту 3 цього Положення. У плату за наданий ефірний час включаються витрати Національної телекомпанії України, пов’язані з організацією та проведенням теледебатів.

Залишити відповідь