Робоча група: “Проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері фінансування передвиборної агітації”

11 березня 2004 року у Верховній Раді України Антикорупційним комітетом Коаліції громадських організацій „Свободи вибору” за підтримки громадської організації “Лабораторія законодавчих ініціатив”, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та Інституту виборчого права в рамках реалізації проекту „Три кроки до прозорого фінансування виборчих кампаній в Україні. Крок 2 – Формування ефективних законодавчих норм” було організовано та проведено тематичний семінар на тему „Проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері фінансування передвиборної агітації”.

Участь у семінарі взяли Голова Коаліції НДО „Свобода вибору” Владислав Каськів, заступник Голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, народний депутат України Юрій Ключковський, член Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, народний депутат України Борис Беспалий, експерт проекту „Вибори та політичні процеси” Володимир Ковтунець, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив Денис Ковриженко, головний консультант контрольно-ревізійного відділу управління планування та контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії Юрій Кугаткін, експерт Американської правничої асоціації Євген Радченко, інші експерти з питань виборчого законодавства, помічники-консультанти народних депутатів України, представники міжнародних організацій.

На обговорення учасників семінару було винесено три питання:

  • Основні проблеми відповідальності за порушення вимог виборчого законодавства
  • Проблема адекватності санкцій вчиненим порушенням у сфері фінансування виборчих кампаній, доцільність звуження підстав для скасування рішень про реєстрацію кандидатів та розширення підстав для адміністративної відповідальності
  • Шляхи удосокналення інституту відповідальності за порушення у сфері фінансування передвиборної агітації

Суть винесених на обговорення проблемних питань та можливі механізми їх законодавчого врегулювання було висвітлено у відповідному дослідженні, підготовленому експертами Антикорупційного Комітету Коаліції НДО „Свобода вибору” та Лабораторії законодавчих ініціатив і які були поширені серед запрошених до участі в обговоренні експертів до проведення заходу.

Текст матеріалів підготовлених Лабораторією законодавчих ініціатив (English version of discussion points).

Презентація результатів дослідження була здійснена експертом Лабораторії законодавчих ініціатив Денисом Ковриженком. Він, зокрема, відзначив, що чинне законодавство України визначає достатньо широкий перелік порушень, за які встановлено санкції, неадекватні рівню суспільної небезпечності порушень. Причому основною санкцією, яка застосовується до порушників, є скасування реєстрації кандидатів (т.зв. конституційно-правова відповідальність), тоді як потенціал інституту адміністративної відповідальності в праві України використано далеко не в повній мірі. Ця теза була підтримана Головним консультантом контрольно-ревізійного відділу управління планування та контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії Юрієм Кугаткіним. Експерт Американської правничої асоціації Євген Радченко, проаналізувавши досвід країн Центральної та Східної Європи у вирішенні проблем, винесених на обговорення учасників семінару, дійшов висновку про те, що оптимальним видом покарання за порушення фінансування виборчих кампаній було б адміністративне стягнення у вигляді штрафу, кратного сумі перерахованих коштів. Народні депутати Борис Беспалий та Юрій Ключковський наголосили на тому, що застосування стягнень у вигляді штрафів ускладнюється недосконалістю передбаченого законодавством порядку складання протоколів про адміністративні правопорушення. Юрій Ключковський виступив за те, щоб більшість порушень виборчого законодавства мало наслідком не скасування реєстрації кандидатів, а політичну відповідальність (громадський осуд тощо). Експерт проекту „Вибори та політичні процеси” Володимир Ковтунець виступив за те, щоб санкції у вигляді штрафів, кратних сумі перерахованих коштів застосовувались до осіб, які здійснюють фінансування передвиборної агітації від власного імені, за власний рахунок та без формального дозволу кандидата. В інших випадках, на його думку, має застосовуватись політична відповідальність, а не конституційно-правова у вигляді скасування рішення про реєстрацію кандидата.

За результатами проведеного обговорення експертами було розроблено наступні пропозиції щодо удосконалення Закону „Про вибори Президента України” та інших законів:

1. На законодавчому рівні слід провести відмежування між підкупом та діянями, які можуть бути віднесені до легальних способів ведення передвиборної агітації. Необхідно заборонити проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів (крім друкованої продукції, друкованих матеріалів та значків, спеціально виготовлених для передвиборної кампанії), послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей та передбачити адміністративну відповідальність у вигляді шрафу за порушення відповідних забороняючих приписів.

2. Необхідно звузити перелік порушень встановленого порядку фінансування виборчих кампаній, які можуть бути підставою для скасування рішень про реєстрацію кандидатів, за рахунок відповідного розширення переліку порушень, вчинення яких є підставою для накладення на винних осіб стягнень у вигляді штрафу. Санкції за порушення відповідних положень законодавства фізичними особами необхідно встановити у Кодексі про адміністративні правопорушення, юридичними – у самих виборчих законах.

Підсумкові результати враховані в процесі розробки проекту змін до Закону „Про вибори Президента України” та опубліковані в березневому випуску журналу “Часопис ПАРЛАМЕНТ”.

 

Матеріали робочої групи

 

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь