Робоча група на тему: “Надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у президенти: актуальні проблеми та шляхи удосконалення”

20 лютого 2004 року у Верховній Раді України Антикорупційним комітетом Коаліції „Свобода вибору” за підтримки громадської організації “Лабораторія законодавчих ініціатив”, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та Інституту виборчого права в рамках реалізації проекту „Три кроки до прозорого фінансування виборчих кампаній в Україні. Крок 2 – Формування ефективних законодавчих норм” було організовано та проведено тематичний семінар на тему „Надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у Президенти: актуальні проблеми та шляхи удосконалення”.

На обговорення виносилось наступні 3 питання:

  • Доцільність запровадження обмежень на розмір виборчих фондів кандидатів у Президенти
  • Визначення переліку джерел та оптимального розміру внесків до виборчих фондів
  • Проблеми забезпечення прозорості витрат на виборчу кампанію

Матеріали для обговорення до першого заходу розміщено тут (English version of discussion points).

Участь у семінарі взяли Голова Коаліції НДО „Свобода вибору” Владислав Каськів, заступник Голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України, народний депутат України Юрій Ключковський, експерт проекту „Вибори та політичні процеси” Володимир Ковтунець, експерт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О Разумкова Олександр Литвиненко, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив Денис Ковриженко, головний консультант контрольно-ревізійного відділу управління планування та контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії Юрій Кугаткін, інші фахівці з питань виборчого законодавства, помічники-консультанти народних депутатів України, представники міжнародних організацій.

У своїй доповіді заступник Голови Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Юрій Ключковський наголосив на необхідності скасування обмежень ліміту витрат коштів виборчих фондів кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах. Ця теза загалом була підтримана іншими учасниками дискусії. Проти такої ідеї виступив лише головний консультант контрольно-ревізійного відділу управління планування та контролю Секретаріату Центральної виборчої комісії Юрій Кугаткін. Свою позицію він аргументував зокрема тим, що, по-перше, обмеження граничного розміру витрат закріплені на законодавчому рівні у переважній більшості країн Європи, по-друге, наявність відповідного обмеження запобігає виникненню ситуації, за якої обсяг витрачених на виборчу кампанію коштів стає вирішальним чинником перемоги кандидата на виборах. Однак ці аргументи підтримки серед присутніх на семінарі не знайшли, оскільки досвід попередніх парламентських виборів засвідчив, що обсяг витрачених на вибори коштів суттєво не впливає на електоральні уподобання виборців. Крім того, як відзначив експерт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О Разумкова Олександр Литвиненко, наявність відповідних обмежень є одним з дієвих важелів тиску влади на опозиційних кандидатів – перевищення граничного обсягу витрат на вибори є підставою для скасування реєстрації кандидатів.

Що стосується проблеми визначення переліку джерел та оптимального розміру внесків до виборчих фондів, то експертами було висловлено різні підходи до її розв’язання. Експертом Лабораторії законодавчих ініціатив Денисом Ковриженком було запропоновано дозволити фінансування виборів за рахунок коштів не лише партій, що висунули кандидатів, та громадян, але і юридичних осіб. При цьому пропонувалось суттєво збільшити передбачений законодавством граничний розмір відповідних внесків, а також заборонити фінансування виборчих кампаній третіми особами (юридичними) від власного імені та за власний рахунок. Теза про доцільність встановлення заборони на фінансування виборів третіми особами була підтримана експертом проекту „Вибори та політичні процеси” Володимиром Ковтунцем, який, крім того, запропонував передбачити у законодавстві адміністративну відповідальність у вигляді штрафів у розмірі, кратному сумі забороненого фінансування. Проти ідеї надання дозволу на фінансування виборчих кампаній юридичним особам висловився Юрій Ключковський. Головним його аргументом стала теза про те, що запровадження такого підходу дозволило б податковим органам здійснювати тиск на ті підприємства, які фінансують опозиційних кандидатів. В той же час, у разі звуження обсягу владних повноважень податкових органів, можливість надання дозволу на здійснення внесків до виборчих фондів юридичним особам Юрій Ключковський не виключив. Висловлюючи своє ставлення до піднятої проблеми Юрій Кугаткін відзначив, що надання юридичним особам права фінансування виборчих кампаній породжує низку проблем у застосуванні законодавства про оподаткування (невирішеними у такому випадку залишаються питання про можливість віднесення внеску на валові витрати пожертвувача, звільнення операцій з купівлі товарів, робіт та послуг за рахунок таких внесків від оподаткування податком на додану вартість (VAT) тощо.

В процесі обговорення питання про можливі законодавчі механізми забезпечення прозорості витрат на вибори, всі присутні погодились з тим, що повністю врегулювати цю проблему шляхом законодавчих змін неможливо. Доцільно вести мову лише про часткове підвищення рівня прозорості витрат.

За результатами проведеного обговорення експертами було розроблено наступні пропозиції щодо удосконалення Закону „Про вибори Президента України” та інших виборчих законів:

  • Скасувати ліміт витрат на виборчу кампанію
  • В частині визначення оптимального розміру внесків до виборчих фондів – підвищити граничний розмір внесків у декілька десятків разів (оптимальний варіант – 85 000 грн. (16 000 USD) від одного пожертвувача
  • На нинішньому етапі доцільно зберегти існуючі джерела фінансування виборчих кампаній (тобто, – внески громадян та партій, що висунули кандидатів). З поступовим обмеженням повноважень податкових органів, які використовуються для протиправного впливу на пожертвувачів коштів для кандидатів від опозиції – встановити заборону на фінансування виборів за рахунок коштів третіх осіб та адекватні санкції за її порушення.
  • Забезпечити підвищення прозорості витрат насамперед шляхом законодавчого визначення тих ключових понять передвиборної агітації, невизначеність яких зумовлює розвиток тіньового фінансування виборів.

Підсумкові результати враховані в процесі розробки проекту змін до Закону „Про вибори Президента України” та опубліковані в березневому випуску журналу “Часопис ПАРЛАМЕНТ”.

 ПЛАН РОБОЧИХ ЗУСТРІЧЕЙ

Лабораторії законодавчих ініціатив спільно з
Коаліції громадських організацій “Свобода вибору”, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та
Інституту виборчого права в рамках реалізації проекту
„Три кроки до прозорого фінансування виборчих кампаній в Україні.
Крок 2 – Формування ефективних законодавчих норм”

1. „Формування та використання коштів виборчих фондів кандидатів у Президенти: актуальні проблеми та шляхи удосконалення”

Дата проведення: 20 лютого 2004 року

Перелік питань для обговорення:

· Доцільність запровадження обмежень на розмір виборчих фондів кандидатів у Президенти

· Визначення переліку джерел та оптимального розміру внесків до виборчих фондів

· Проблеми забезпечення прозорості витрат на виборчу кампанію

2. „Проблеми здійснення контролю за  фінансуванням виборів президента і механізми їх врегулювання”

Дата проведення: 02 березня 2004 року

Перелік питань для обговорення:

· Державний та громадський контроль за фінансуванням виборчих кампаній: проблеми ефективності та шляхи удосконалення

· Основні вимоги до змісту фінансових звітів кандидатів, що мають бути закріплені у Законі „Про вибори Президента України”

3. „Проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері фінансування виборів Президента”

Дата проведення: 11 березня 2004 року

Перелік питань для обговорення:

· Основні проблеми відповідальності за порушення вимог виборчого законодавства

· Проблема адекватності санкцій вчиненим порушенням у сфері фінансування виборчих кампаній, доцільність звуження підстав для скасування рішень про реєстрацію кандидатів та розширення підстав для адміністративної відповідальності

· Шляхи удосокналення інституту відповідальності за порушення у сфері фінансування передвиборної агітації

4. „Політична реклама і рівний доступ кандидатів у Президенти до ЗМІ: шляхи удосконалення правового регулювання”

Дата проведення: 23 березня 2004 року

Перелік питань для обговорення:

· Проблеми законодавчого визначення поняття політичної реклами

· Рівний доступ кандидатів у Президенти до ЗМІ: проблеми та шляхи врегулювання

5. „Виборчі фінанси: пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства” (підсумкова експертна фокус-група)

Дата проведення: 29 березня 2004 року

Зміст:

· Напрацювання концептуальних засад законодавчих змін в частині регулювання фінансування виборів.

 

 

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл

Залишити відповідь