Про організацію
Експертні матеріали
Видання
Проекти
Заходи
Кориснi посилання
Карта сайту

 Партнери
Фонд Вiдродження
Фонд Конрада Аденауера
Програма сприяння парламенту України
Рада Європи

Uniter

Фонд якiсної полiтики

ВИБОРИ в Українi: iнформацiйно-аналiтичний ресурс
Європейський простір
 Центр законодательных инициатив
 Центр законодательных инициатив
 Центр законодательных инициатив
ЗАХОДИ :.
ПРО ЗАХОДИ
22-12-2009 || 11:19
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБГОВОРЕНЬ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РЕФОРМ» (м.Київ)

22 грудня 2009 року в УНІАН відбулась презентація першої версії «Cтратегії модернізації України: бачення незалежних експертів» та результатів її громадських обговорень, що пройшли у всіх регіонах України в межах кампанії Національної громадської Мережі підтримки реформ.

Перша версія «Стратегії» була підготовлена у рамках проекту «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» як комплексне дослідження авторського колективу з понад 35 провідних незалежних українських аналітиків. Дослідження було ініційоване експертами Міжнародного фонду «Відродження» за організаційної підтримки «Лабораторії законодавчих ініціатив» та за фінансовоого сприяння Pact Inc., Програми “Об’єднуємося заради реформ” (UNITER).

Учасниками презентації стали Ігор Когут (голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив), Євген Бистрицький (виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»), Ігор Бураковський (голова Правління - директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій), Ігор Коліушко (голова Центру політико-правових реформ), Володимир Горбач (політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва). Учасники прес-конференції розповіли про головну ідею та сутність проекту стратегії реформування основних сфер суспільного життя, а також підсумували досвід, набутий під час громадських обговорень, які протягом 14-18 грудня пройшли у Львові, Чернівцях, Дніпропетровську, Сумах, Луцьку, Харкові, Одесі та Сімферополі.

Редакторами проекту «Стратегії» стали Ігор Коліушко (Центр політико-правових реформ), Ігор Бураковський (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій), Олександр Сушко (Інститут Євро-Атлантичного співробітництва), Євген Бистрицький (Міжнародний фонд «Відродження») та Євген Захаров (Харківська правозахисна група).

Cтратегія "Модернізація України: визначення пріоритетних реформ» складається з чотирьох структурних блоків:

1. Інституційна організація держави і територіального самоврядування.
2. Модернізація України: соціально-економічний вимір.
3. Зовнішня політика та безпека держави.
4. Фундаментальні цінності демократичних змін.

Головна мета «Стратегії» - представити суспільству незалежне експертне бачення якомога цілісної та повної картини ключових реформ, без яких неможливе подальше існування України як держави, що претендує бути членом сім’ї європейських країн. Одна з цілей проекту «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» - сприяня виробленню незалежної громадської платформи необхідних дій, яка здатна слугувати орієнтиром діяльності як громадських організацій, так і політиків, бути інструментом тиску громадськості на існуючий політичний клас в контексті модернізації країни. Такий підхід був в цілому підтриманий під час обговорень в регіонах. Водночас, висловлювалось багато побажань щодо конкретизації кроків реалізації відповідних намірів та їх пріоритетності. Значна увага була приділена питанням адмінстративно-теріторіальної реформи, аграрним проблемам та проблемам соціального захисту, окремим аспектам оподаткування та розвитку інфраструктури, реформуванню освіти тощо. Йшлося про необхідність допрацювання розділів про права людини та модернізацію сфери культури. Ці та інші відгуки й зауваження будуть ретельно опрацьовані та використані в процесі доопрацювання «Стратегії», й увійдуть у її кінцеву версію. Автори першої версії проекту «Стратегії» запрошують всіх зацікавлених до участі у її фінальному доопрацюванні. Форма такої співпраці буде незабаром запропонована Лабораторією законодавчих ініціатив.

Як зауважив у ході прес-конференції Ігор Коліушко, «неправильна інституційна організація держави унеможливлює покращення якості публічного управління, зменшення корупції, а відтак і проведення будь-яких галузевих реформ. Тому раціональна організація державних інститутів і місцевого самоврядування є одним з пріоритетних завдань модернізації України. При цьому, на думку авторів проекту «Стратегії», більшість завдань у цій сфері не тільки добре вивчені та описані, а й зафіксовані в офіційних документах президента та уряду України. Тому на перший план виходить завдання якнайшвидшого системного та послідовного втілення в життя їх положень».

Ігор Бураковський підкреслив, що «соціально-економічна модернізація означає реалізацію трьох взаємопов’язаних задач, серед яких: модернізація державної економічної політики, модернізація виробничо-технологічної бази економіки, модернізація системи соціального захисту населення в широкому розумінні цього слова. Інструментом соціально-економічної модернізації є здійснення цілої низки реформ, спрямованих на запровадження найбільш ефективних принципів, механізмів та форматів управління соціально-економічними процесами в країні. При цьому безумовним імперативом суспільства має стати практична реалізація моделі сталого розвитку, що забезпечив би інтегральне поєднання економічної ефективності, соціальної справедливості, ресурсної збалансованості та екобезпеки».

Зовнішня політика, на думку Володимира Горбача, має бути максимально зорієнтованою на цілі розвитку держави, реалізації її стратегічних пріоритетів та сприяти мобілізації зовнішніх ресурсів заради позитивних змін всередині країни. «В проекті Стратегії запропоновано концепцію та основні кроки реформування дипломатичної служби України з метою відходу від лінійної схеми управління та бюрократичної неповороткості дипломатії. Визначено практичні пріоритети за усіма напрямами зовнішньої політики та технології реалізації основних національних інтересів України на міжнародній арені».

Євген Бистрицький під час прес-конференції підкреслив, що неможливо думати, говорити та планувати модернізуючі реформи у країні поза свідомим і цілеспрямованим створенням умов для розвитку громадянського суспільства, про що успішно забули представники влади після «Помаранчевої революції». «Стратегія», яка презентується нами, якраз й спрямована на зміну такого стану речей. Наявність активно діючого громадянського суспільства - ефективних громадських організацій, профспілок, інших численних асоціацій громадян, які відкрито відстоюють свої приватно-групові інтереси, є головною засадою побудови чесного та справедливого суспільства. Саме у громадянському суспільстві, а не у владних кабінетах, формуються фундаментальні цінності суспільства – захист невід’ємних прав людини та верховенство права, національна ідентичність, культурні надбання, моральні устої».

Ігор Когут також звернув увагу на важливість громадянського суспільства в процесі реалізації комплексних реформ у державі. «Громадська підтримка реформ, суспільний запит на них – це той чинник, який може сформувати політичну волю до реформ. В даному контексті майбутні президентські вибори – це додатковий стимул для експертного та наукового середовища для того, щоб виробити комплексний та збалансований проект модернізаційних реформ, який варто доносити до головних осіб держави після завершення президентської кампанії».

* * *

Національна громадська Мережа підтримки реформ - незалежний самоврядний рух організацій громадянського суспільства України, спрямований на вироблення стратегії модернізації країни та пріоритетів реформ, їх просування на всіх рівнях та у всіх гілках державної влади, участь організацій громадянського суспільства у національних та регіональних кампаніях впровадження реформ. Мережа має на меті об’єднати провідні аналітичні центри України та окремих експертів й організувати процес визначення національних та регіональних пріоритетів реформ, узгодження стратегії модернізації України, реформування ключових сфер суспільного життя, державного управління та організації політичного процесу. Крім того, об’єднання спрямоване на те, щоб дати можливість численним національним мережам та окремим організаціям громадянського суспільства з усіх регіонів України знайти своє місце у кампанії з просування та підтримки реформ.

З повним та скороченим текстами проекту «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» можна ознайомитися на веб-сайтах Лабораторії законодавчих ініціатив (www.parlament.org.ua), Міжнародного фонду «Відродження» (www.irf.kiev.ua), Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (www.ier.kiev.ua), Центр політико-правових реформ (www.pravo.org.ua), а також порталах Громадський простір (www.civicua.org) та «Майдан» (www.maidan.org).

Крім того, проводиться он-лайн обговорення проекту Стратегії, долучитися до якої може кожен бажаючий за веб-адресою www.gau.org.ua/strategy .

Щодо більш детальної інформації про проект звертайтеся до організацій:
Лабораторія законодавчих ініціатив (kateryna@laboratory.kiev.ua, (044) 531 37 68)
Міжнародний фонд «Відродження» (irf@irf.kiev.ua, (044) 486 76 29)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (institute@ier.kiev.ua, (044) 278-63-42)
Центр політико-правових реформ (centre@pravo.org.ua, (044) 278-63-87)
Інститут Євро-Атлантичного Співробітництва (office@ieac.org.ua, (044) 238-68-43)

Повний текст дослідження «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ».

Короткий текст дослідження «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ».

Інформація про обговорення проекту стратегії «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» у Львові та Чернівцях.

Інформація про обговорення проекту стратегії «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» у Дніпропетровську.

Інформація про обговорення проекту стратегії «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» в Сумах, Луцьку та Харкові.

Інформація про обговорення проекту стратегії «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ» в Криму та Одесі.

 

 версiя для друку Наверх  наверх
 надiслати лiнк  У попереднiй роздiл
© 2003 - 2012. Лабораторія законодавчих ініціатив
Технічна підтримка Stearling Studio


 Пошук
  RSS    

 

 Ключовi проекти
Перейти на сайт УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ

Перейти на сайт Школи професiйної журналiстики Контакти

Адреса:
м. Київ, 04071,
вул. Нижнiй Вал 33, оф. 8.

Тел: (044) 531 37 68;
Факс: (044) 425 25 33;

e-mail: info@laboratory.kiev.ua

На головну сторiнку View English materials Перейти на головну сторiнку