Євроінтеграція

ЩОДО ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО БЛОКУ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміна влади в Україні істотним чином вплинула на очікування багатьох у сфері зовнішньої політики. Не є таємницею, що прихід на найвищі посади в державі команди В. Ющенка мав сприяти активізації…

ДВОСТОРОННІЙ ПЛАН ДІЙ ЧИ НОВЕ “ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ” ДЛЯ УКРАЇНИ

Головним двостороннім документом, який регулює відносини нашої держави з Євросоюзом, є Угода про партнерство і співробітництво (УПС), укладена 1994 року. УПС розрахована на 10 років з можливістю щорічної пролонгації. Вона…

ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СПІВТОВАРИСТВАМИ ТА ЇХ ДЕРЖАВАМИ – ЧЛЕНАМИ ТА УКРАЇНОЮ (УПС)

Підписання 1994 року Угоди про партнерство і співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами та Україною (УПС) поклало початок тісним відносинам між нашою державою та, без сумніву, найпотужнішою…

ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: перспективи для України

В листопаді 2003 року було опубліковано звіт Робочої групи з питань зайнятості Європейської Ради. Цей звіт є проміжними підсумками реалізації Лісабонської стратегії. Остання була розроблена Європейською Комісією та схвалена Європейською…

Україна має право не визнавати міжнародну правосуб’єктність ЄЕП

20 квітня Верховною Радою було прийнято в цілому Закон про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору 265 голосами народних депутатів. Результати голосування свідчать про істотне порушення чинного законодавства, а…

Acquis сommunautaire та реформування законодавства України

Acquis сommunautaire Поняття аcquis сommunautaire є визначальним для розуміння Європейського Союзу, інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі та пов’язані з розширенням Союзу, а також процесу розробки й погодження тексту Конституції…

Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС

(№ 3581 від 04.06.2003; поданий Кабінетом Міністрів; відповідальний комітет – Комітет з питань Європейської інтеграції;  схвалений  у першому читанні 18.09.2003 р.) 18 вересня цього року Верховною Радою України було прийнято…