Євроінтеграція

ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Вашій увазі пропонується аналітичне дослідження, в якому розкриваються питання стандартів Ради Європи, Європейського Союзу та національного законодавства країн Європи у сфері фінансування суспільного мовлення, а також джерела фінансування суспільного мовлення…

УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: НАПЕРЕДОДНІ УКЛАДЕННЯ НОВОГО БАЗОВОГО ДОГОВОРУ

21 лютого 2007 минуло 2 роки після схвалення Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом Плану дій „Україна – Європейський Союз”. Через рік завершиться трирічний строк, відведений самим…

СТАН ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ГАЛУЗІ ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО

Деякі зауваження щодо доцільності адаптації законодавства на теперішньому етапі Задля здійснення зваженої оцінки реальної наближеності України до ЄС слід оцінити відповідність вітчизняного законодавства загальноєвропейському або ступінь прийняття нашою державою acquis…

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ: ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Процеси глобалізації у світі та поширення концепції вільної торгівлі викликали потребу в узгодженні та уніфікації процедур і вимог, що застосовуються до товарів і послуг та транскордонної торгівлі ними. Зазначена вище…

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Початок активної фази процесу інституційного забезпечення адаптації законодавства в Україні припадає на період після набуття чинності УПС, тобто після 1 березня 1998 року. До цього адаптація законодавства не була складовою…

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ Й НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Проблема участі громадськості в процесі формування та реалізації державної політики України сьогодні обговорюється надзвичайно активно. Особливого розмаху цей процес набув після «помаранчевої революції», в успішному результаті якої громадськість відіграла найбільш…

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕҐРАЦІЯ УКРАЇНИ: ОЦІНКА В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Протягом останніх семи років Україна активно декларує свої євроінтеґраційні наміри. Однак реальний поступ у цьому напрямі досі не такий відчутний, як того хотілося б більшості українських громадян. Спробуймо проаналізувати перспективи…

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Ступінь інтегрованості України з Європейським Союзом Передусім слід визначитися, як глибоко Україна інтеґрувалася до ЄС за 7 років, відколи євроінтеґрацію було проголошено головним державним пріоритетом. Для цього потрібно згадати ступені…

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Протягом історії свого формування інституційні механізми європейської інтеграції України пройшли декілька етапів. Перший етап тривав від моменту прийняття Декларації про державний суверенітет до набуття чинності Угодою про партнерство і співробітництво…

ПЛАН ДІЙ УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

Загальна характеристика Плану дій Україна-ЄС 21 лютого 2005 року в рамках засідання Ради з питань співробітництва Україна – ЄС підписано двосторонній План дій (ПД) з трирічним терміном дії. Фактично укладення…