Керівні принципи з планування та проведення адвокаційних кампаній

Logo_main

Важливо, щоб формування публічної політики лишалося відкритим процесом, адже інакше неможливо знайти рішення, яке влаштує усі групи інтересів. Роль організацій громадянського суспільства у цьому процесі має особливе значення, адже вони відстоюють ті суспільні інтереси, які комерційні та державні організації не можуть (або не хочуть) забезпечувати (Annette Zimmer, Eckhard Priller, Future of Civil Society: Making Central European Nonprofit-Organizations Work, 2013, р. 14). Відповідно, суспільний інтерес або ж інтереси маргіналізованих груп часто потребують громадської адвокації.

Особливо гостро потребу у адвокатуванні суспільного інтересу відчувають українці, оскільки на державному рівні він, на жаль, слабко представлений. Така ситуація зумовлена рядом чинників. По-перше, інституційною слабкістю державних органів, неефективною міжвідомчу комунікацією у процесі вироблення та впровадження політик. По-друге, корумпованістю політичної еліти та державних службовців вищого рангу, які у своїй діяльності радше служать приватним інтересам, ніж суспільним. По-третє, потужним лобі великого капіталу, чий інтерес представлено найбільше і чий вплив на процес ухвалення рішень є непомірно високим. По-четверте, партійна та виборча системи в Україні не гарантують представництво інтересів усього суспільства. Цей перелік можна продовжувати далі, однак очевидно, що українське суспільство змушене консолідуватися та самоорганізовуватися, аби мати достатню спроможність захищати свої інтереси та реалізовувати їх у владних рішеннях.

Читати Керівні принципи з планування та проведення адвокаційних кампаній

Підготовка та презентація аналітичних матеріалів є частиною проекту, який реалізує Лабораторія законодавчих ініціатив у рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа.